Foto: Smocka, Laura Törnroos

I Vasa valkrets har SFP en god chans att vinna ett till mandat medan det enda mandatet i Egentliga Finland för tillfället är hotat. För att SFP ska kunna behålla fyra mandat i Nyland krävs en lyckad mobilisering av väljarna.

Valdeltagandet ser ut att vara stabilt. Hela 72 procent av de intervjuade visste vilket parti de skulle rösta på. Av dem stöder 69 procent SFP, följt av 9 procent till SDP, 6 procent till De gröna. De övriga partierna Vänsterförbundet, Kristdemokraterna, Samlingspartiet, Sannfinländarna och Centern låg alla på under 5 procent.

Osäkerheten gällande val av parti har ökat bland de yngsta väljarna i åldern 18–24, men också bland befolkningen i åldern 35–54. SFP:s kampanj kan försvåras av att stora namn som Carl Haglund och Stefan Wallin inte ställer upp i valet i år men SFP har ändå störst partitrogenhet av dem alla.

Mätningen visar även ett utbrett missnöje mot Juha Sipiläs regering och en önskan om en förändring. De svenskspråkiga har tappat förtroendet för Centern och Samlingspartiet som regeringspartier och stöder nu i ännu högre grad en röd-grön regeringskoalition. Omkring 80 procent av de svenskspråkiga väljarna vill även se SFP i regeringen, ungefär lika många som innan valet för fyra år sedan.

Viktigast är hälso- och äldrevården

Hela 74 procent svarade att den viktigaste frågan inför riksdagsvalet är hälso- och äldrevården. Även svenskans ställning, klimatet och utbildningen hörde till de centrala frågorna. De svenskspråkiga väljarna lade dock mindre vikt på frågor gällande invandring och internationell migration samt brottslighet och säkerhet.

I undersökningen om finlandssvenskarnas röstningsbeteende inkluderades även frågor om Europaparlamentsvalet i maj. Resultatet utifrån det visar att de yngre åldersgrupperna är säkrare på att de ska rösta i årets val jämfört med tidigare år, fastän de inte nödvändigtvis kan ange vilket parti de ska lägga sin röst på. För den äldre befolkningen är Europaparlamentsvalet mindre intressant än riksdagsvalet.

Under perioden 15.2–12.3.2019 intervjuade Taloustutkimus 1000 finlandssvenskar på fastlandet i åldern 18-79 som valts ut genom ett kvoturval. Materialet analyserades av Mikko Majander och Kaisa Kepsu, båda samhällsanalytiker på Magma.

Många finlandssvenska ungdomar vet ännu inte vem de ska rösta på

Smocka frågade finlandssvenska ungdomar i Helsingfors centrum hur de tänker rösta i riksdagsvalet. Sammanlagt svarade 30 stycken ungdomar på frågan gällande vilket parti de tänker rösta på.

Hela 30 procent svarar att de ännu inte vet vilket parti de kommer att rösta på och en person tänker inte alls rösta. Men bland dem som tänker rösta och vet vilket parti de kommer att rösta på är alternativen De gröna eller Svenska folkpartiet (SFP). SFP vann med två rösters marginal. Tre stycken svarar att det står mellan endera De gröna eller SFP men att de ännu inte bestämt sig.

Källa: Magma