Efter visningen följde en paneldiskussion kring journalisters säkerhet. I panelen satt filmens regissör Chris Martin, medborgarjournalisten och en av filmens subjekt Wael samt Saorla McCabe som representant för UNICEF.

Under the Wire dokumenterar den legendariska krigsjournalisten Marie Colvin och hennes fotograf Paul Conroy. Colvin och Conroy var de första västerländska journalisterna som rapporterade om kriget i Syriens huvudstad, Homs. Filmen återberättar deras upplevelser genom material som de själv filmat, samt videor som filmats av lokala medborgarjournalister. Genom filmens lopp intervjuas personer som var på plats under februari, 2012.

– Journalister ansågs vara opartiska. Nu är de ett mål. Information är en del av krigsföringen, säger filmens regissör, Chris Martin.

Han påpekar även att mediehus nu avråder journalister från att bära något som avslöjar deras yrke. Då man ser på filmen märker man snabbt att Colvin lyser med sin frånvaro. Hon dog den 22 februari då ett temporärt mediecenter bombades av den syriska staten. Enligt Wael är den professionella journalistens roll ännu väldigt viktig, även om medielandskapet har förändrats.

– Alla är journalister nu för tiden. Var medveten om att inget är gratis. Någon betalar alltid för det. Köp en tidning, de kommer att försvinna om ingen betalar. Stöd institutioner som producerar bra journalistik, säger Martin. Han understryker behovet för journalister med ett kritiskt öga som kan verifiera händelser.

I genomsnitt dödas en journalist var fjärde dag. De skyldiga går ofta fria. De förenta nationerna har lanserat en plan för att motarbeta detta under namnet ”UN plan of action for the safety of journalists and the issue of impunity”.

– FN kan inte konkret bestraffa de länder som gör sig skyldiga till dessa brott, de kan däremot dokumentera och belysa händelsserna samt utöva kontinuerlig politisk press, säger McCabe.