Den här artikeln handlar om invandringspolitik.

Är du mer intresserad av andra frågor? Här kan du läsa om hur valresultatet kan påverka:

Miljöfrågor.

Utbildningen.

Språkfrågor.

Sannfinländarna är det enda partiet som har ett specifikt invandringspolitiskt valprogram inför riksdagsvalet i år. Ännu vet vi inte om de är med i en kommande regering, men hur som helst har de många mandat, och således mycket makt att förvalta. (texten fortsätter efter grafen.)

Grafiken gjord av Anna Hellberg

Föga överraskande är sannfinländarna emot invandring, både vad gäller asylsökande och kvotflyktingar. Enligt valprogrammet anser Sannfinländarna att man borde flytta fokuset från invandring till att stöda krisländerna på plats och ställe. Partiet är färdigt att gå så långt som att slopa flyktingkvoten helt och hållet.

I valprogrammet lägger de upp krav på asylsökande och sådana som söker finskt medborgarskap. På det stora hela handlar det om ett språkkrav i finska, ett fläckfritt förflutet och att den som kommer till landet ska uppskatta Finland och landets kultur.

Sannfinländarna anser att Finland har blivit mer osäkert i och med att det kommit asylsökande till landet. Bland annat anser de att de som väntar på sitt asylbeslut endast ska få röra sig i flyktingförläggningarnas omedelbara närhet. Invandrare som går i grundskolan borde enligt valprogrammet placeras i specialklasser i skolorna. Där borde finska och finsk kultur undervisas.

Dessutom anser partiet att Finland borde föra en mer “realistisk och kritisk” invandringspolitik än Europeiska Unionen. Ifall EU:s linje bli för liberal för partiet, så borde Finland söka om tillstånd att frångå denna linje, och ansöka om undantagstillstånd för att handla emot den gemensamma linjen. Partiet vill avskaffa och förbjuda dubbelt medborgarskap i Finland.

De partier som Smocka ha byggt sin regering på är alla överens om att flyktingkvoten borde höjas. De två största partierna i vår regeringsgissning, SDP och Samlingspartiet anser att EU borde ta emot mera flyktingar. Finland skulle då följa samma spår. SFP säger att de vill höja kvoten betydligt, och Vänsterförbundet håller med om det. Det enda regeringspartiet som ger en konkret siffra är De gröna, som vill höja antalet till 3000 flyktingar i året, från det nuvarande 750.