Den här artikeln handlar om språkfrågor.

Är du mer intresserad av andra frågor? Här kan du läsa om hur valresultatet kan påverka:

Miljöfrågor.

Utbildningen.

Invandringsfrågor.

SFP höll samma antal mandat som tidigare. De förlorade ett i Nyland men vann istället ett i Vasa valkrets. SFP:s framgång i Vasa valkrets och Centerns förlust där har högst troligen att göra med diskussionerna kring Vasa centralsjukhus jour. Detta eftersom Centern och Svenska folkpartiet inte har försonats i frågan gällande den tvåspråkiga vården i Österbotten. (texten fortsätter efter grafen)

Grafiken gjord av Anna Hellberg

Enligt vår gissning på hur regeringen kan se ut, ser svenskans framtid i Finland ljus ut. SDP, Samlingspartiet, Vänsterförbundet, De gröna och SFP stöder alla tvåspråkigheten. Det näst största partiet Sannfinländarna nämner dock inte alls det svenska språket i sitt valprogram och är kända från tidigare att misstycka tvåspråkigheten i Finland.

Sannfinländarna har tidigare yttrat sig starkt om den så kallade “tvångssvenskan”, de vill alltså avskaffa den obligatoriska undervisningen i svenska i de finskspråkiga skolorna. De har också sagt att de inte vill diskriminera eller utrota svenskan i Finland, men å andra sidan har de tillsammans med Blå framtid varit förespråkare för ett experiment där riksdagen godkände en lag som innebar att svenskan blev frivillig för en del elever. Alltså kan man säga att deras handlingar tydligt väger mer än orden.

Frågan om att den obligatoriska svenskan ska återinföras i studentskrivningarna stöds av en del av partierna. De gröna, Vänsterförbundet och SFP står alla bakom förslaget. SDP ger ingen åsikt gällande saken men de säger att de vill förbättra språkkunskaperna i det andra inhemska språket och stärka det svenska språkets ställning som nationalspråk. En positiv sak för svenskan, eftersom de sitter med flest mandat i riksdagen. Samlingspartiet är emot förslaget om obligatorisk svenska i studentskrivningarna. Motiveringen är att gymnasister måste ha tillräckligt med frihet att planera sina egna studier.