Forskning för en jämlikare framtid

Helsingfors universitet har startat ett ojämlikhetsinitiativ. Projektet vill bearbeta hur ett rättvist, anständigt och rättfärdigt samhälle ser ut och hur ojämlikheter bildas, tolereras och hur de kan lindras.

Initiativet samlar forskare från olika specialområden inom samhällsvetenskaper och humanistiska läroämnen. Arbetet går ut på att stödja och utmana varandra och att skapa en mer mångsidig och djupgående förståelse av ojämlikheter. Projektet håller flera offentliga samtal på olika tidpunkter som lyfter fram medverkan av ledande forskare på fältet och tar itu med nutida och framtida orsaker till ojämlikheter.

Målen med initiativet är bland annat att känna igen grupper som är relevanta för att förstå ojämlikheter och att utveckla sätt att motarbeta dem. Det handlar inte bara om ojämlikhet mellan kön eller etnicitet utan även mellan fattiga och rika. Ett mål är även att koppla in forskning om ojämlikhet och samla information för att hitta ett sätt där olika grupper och metoder stödjer och utmanar varandra. Det här skapar en varierande och djup förståelse av orsaker bakom och konsekvenser av ojämlikheter i dag.

Senaste nytt