Humant papillomvirus kan bli ett minne blott, men då behövs pengar

Institutet för hälsa och välfärd har kommit med ett förslag om HPV-vaccination för pojkar som ett försök till att utrota viruset.

213
Vaccinet skulle förhindra HPV-smittorna och därmed även antalet cancerfall. Bild: Pixabay/qimono

För tillfället är det enbart flickor som får vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Dock borde även pojkar få vaccinet då de också kan insjukna i cancer av viruset. Skulle pojkar ha möjlighet till vaccinet skulle HPV kunna utrotas helt.

Institutet för hälsa och välfärd har kommit med ett förslag om HPV-vaccination för pojkar som har diskuterats vid Social- och hälsovårdsministeriet. Inga beslut har ännu tagits.

Regeringens budgetförslag till riksdagen i september kommer att påverka beslutet. Riksdagen kommer att besluta om vaccinet i december.

Om förslaget går igenom kommer både flickor och pojkar i årskurs fem att vaccineras. Tidigast skulle vaccineringen på pojkar börja hösten 2020. Vaccinet skulle förhindra HPV-smittorna och därmed även antalet cancerfall. Om täckningen blir tillräckligt stor av vaccinerade pojkar skulle HPV kunna försvinna.

 

Källa: THL, Yle