Den här artikeln handlar om miljö.

Är du mer intresserad av andra frågor? Här kan du läsa om hur valresultatet kan påverka:

Utbildningen.

Invandingspolitiken.

Språkfrågor.

De grönas och vänsterförbundets framgång i riksdagsvalet är ett resultat av klimatfrågorna som varit aktuella en längre tid. De är också de enda partierna som enligt miljöorganisationerna har tillräckligt högt ställda klimatmål. Det kommer alltså att finnas två relativt starka partier när det gäller miljöpolitiken i den nya riksdagen. Eftersom nästan alla andra partier också stöder miljöpolitiken har de en bra chans att göra en förändring. Det som står emot miljöpolitiken nu är det näst största partiet, Sannfinländarna. (texten fortsätter efter grafiken)

Grafiken gjord av Anna Hellberg

Sannfinländarna är det enda partiet som har ställt sig utanför miljöfrågorna. De anser att klimatpolitiken grundar sig på självplågeri och moralposering som enbart ökar den finländska industrins kostnader och försvårar olika möjligheterna att behålla arbetsplatserna i Finland. Deras framgång i valet kan bero på just att de lockar väljare genom att säga att de inte behöver oroa sig för klimatet. Det tröstar många då frågan kan kännas obehaglig.

Förslaget att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieselbilar senast på 2030-talet stöds helt och hållet av De gröna och Vänsterförbundet. SDP, SFP och Samlingspartiet är inte helt ombord på förslaget men de blickar ändå alla mot miljövänligare lösningar som uppmuntran att använda biobränslen och beskatta utsläpp.

Att införa flygskatt och sätt att få folk att äta mindre kött stöds till största del av alla partier men strategierna ser olika ut bland partierna. De gröna och Vänsterförbundet är helt ombord med förslagen medan de andra partierna ännu är kluvna. De står alla bakom miljövänliga alternativ och håller med om att en förändring behövs men alla har inte lika bråttom eller lika konkreta lösningar på problemen. Alla anser ändå att Finland behöver en lag om att sortera plast och att skogsägare som ökar kolsänkan ska belönas.

De partier vi ser som troliga i den kommande regeringen står alla mer eller mindre bakom en förändring gällande klimatet och därför ser miljöpolitikens framtid väldigt grön ut.