Hur mår din hjärna egentligen?

Har du någonsin funderat på i vilket skick din hjärna är eller hur gammal den är?Nu är det möjligt att få en hel analys av din hjärnas funktionalitet. 

Det finska uppstartsföretaget BrainID har, i samarbete med ryska neuroforskarna Alexander och Andrew Fingelkurts från BM-Science, möjliggjort en hel analys av hjärnans mående, ålder och kapacitet. De har utvecklat en helt ny analysmetod med vilken man kan använda sig av överbliven information från elektroencefalografi, det vill säga EEG.

Den första EEG-mätningen gjordes redan 1924. Eftersom elektroencefalografi gjort på basis av EEG-mätningar enbart kan framställa stora avvikelser i hjärnan, finns det mycket information som går till spillo. Den information som är för känslig för en EEG har efter mycket jobb analyserats till en profil som mäter upp bland annat stress, samvaro och hur snabbt man kan återhämta sig.

Mari Aulanko är verkställande direktör för BrainID och var den första i världen som började utveckla konceptet till en affärsidé öppen för kundservice.

– Resultaten av mätningarna är funktionella, inte medicinska. Med dessa kan man upptäcka avvikelser i hjärnan långt före personen behöver medicinsk vård, säger Aulanko.

Med hjälp av digitaliseringen av informationen från ett EEG kan man upptäcka och analysera mycket små avvikelser. Analysmetoden mäter hjärnans grundkondition – den reagerar alltså inte på alla små förändringar som kan uppstå under olika tider på dygnet.

– BrainID är en objektiv mätning, inte ett test. Det här betyder att personen i fråga inte kan påverka svaren som kommer fram, säger Aulanko.

Mätning görs på basis av en qEEG-mätning där man samlar funktionell kognitiv och emotionell information direkt från hjärnan. Då man genomgått en mätning för att få sin profil hjälper en skolad mentor till med att analysera svaren.

– Mentorerna hjälper personerna att analysera resultaten med hjälp av intervjuer om deras liv. Ofta förstår personerna varför resultaten ser ut som de gör, säger Aulanko.

Efter att profilen analyserats kommer mentorn och personen överens om en plan för hur man kan förbättra hjärnans mående. Efter tidigast fyra månader återvänder man för en ny analys.

– Vi jobbar med en gammal mätningsmetod men en ny unik analyseringsprocess. Med processen kan vi också få fram hjärnans funktionella ålder, som ofta är annan än din egentliga ålder, säger Aulanko.

Människor i arbetsför ålder som använder mycket av sin hjärnkapacitet på jobbet har ofta yngre hjärnor än deras egentliga ålder. Hjärnan kan också bli yngre med rätt sorts åtgärder.

– Profilen är mycket motiverande för våra kunder och de flesta vill göra livsstilsförändringar efter att de sett resultaten, säger Aulanko.

Det finns ändå några saker som alla kan göra för att må bra både i hjärnan och kroppen.

– Det viktigaste för en hälsosam hjärna är en öppen attityd till att lära sig samt goda rutiner i vardagen, det vill säga sömn, mat och motion, säger Aulanko.

Senaste nytt