Manlighet – ett samtal med Axel Åhman

Att vara man, hur är det egentligen? Det tar Axel Åhman fasta på i sin debutnovellsamling Klein. Vi träffade Åhman och diskuterade kring vad manlighet innebär och hur det syns i vårt samhälle. 

Manlighet — Ett samtal med Axel Åhman
Bild: Moa Aulanko/Smocka

Rubriken på novellsamlingen är inte tyska, utan betyder klen på österbottnisk dialekt. Att vara klen, svag eller bräcklig är inte ord som beskriver den normativa uppfattningen av att vara en man. Boken beskrivs som en ömsint studie i manlighet och består av elva noveller.

Åhman berättar att han inte valde berättelserna utan att de valde honom. Normer kring kön har länge varit på tapeten, men mera sällan har man tagit upp diskussionen om män som inte lever upp till manlighetsnormen. 

— Ifall jag cyklar förbi en man på vägen hem från jobbet händer det ofta att han cyklar om mig igen och gör det hela till någon sorts tävling.

I sin bok reflekterar Åhman kring sina egna upplevelser av manlighet. Han berättar att han tänkt mycket på saker som hänt under sin uppväxt, och saker som är aktuella idag.

I sina berättelser tar han fasta på beteende som hänger ihop med manlighet. Tävlande, rivalitet och att hävda sig mot andra på någon annans bekostnad, är några av de saker som Åhman lyfter upp som problematiska. 

Manlighet — Ett samtal med Axel Åhman
I sin bok reflekterar Åhman kring sina egna upplevelser av manlighet. Bild: Moa Aulanko/Smocka

Manlighet är något abstrakt, något som är svårt att sätta fingret på.

Åhman tycker att det definitivt finns problem med manlighet och upplever att det finns en viss machokultur som ännu lever kvar idag. Vi frågade Ifall han själv upplever att det är okej att diskutera manlighet och dilemman med andra män. Han kommenterade att det säkert beror på umgänget.

Personligen har han lätt för att tala om manlighet och sina känslor kring det, men att många andra befinner sig säkert  i en helt annan situation. Han tror att många saknar verktyg för att identifiera de problem eller känslor som har med saken att göra.

Världen är designad för män som lever normativt.

Åhman anser att en man som lever enligt normen behöver aldrig stå upp för sig själv på samma sätt som någon som lever utanför normen. Han säger att det handlar om osynliga privilegier som man inte tänker så mycket på i sin vardag. 

Åhman är även programvärd för tv-serien utanför boxen. Ett program som behandlar normer och personer som vågar bryta eller ifrågasätta dem. Han beskriver själv en situation ur ett avsnitt där han blev väldigt medveten om sina egna privilegier; i en intervju med en icke-binär person och en person som var polyamorös och bisexuell, förstod han hur ofta de måste stå upp för sig själva i vardagen. 

Manlighet — Ett samtal med Axel Åhman
Åhman tror att i och med att man växer upp, upplever saker och får egna värderingar byggs det upp en egen relation till manligheten. Bild: Moa Aulanko/Smocka

Självförtroende är något som jag tror att har med att vara man att göra. Vi blir lärda att vi får ta plats och ingen ifrågasätter oss då vi tar plats. Det tillåts att vi män får synas och höras mer.

Åhman berättar att han inte var särskilt bra på att spela instrument eller sjunga när han för första gången gick upp på scenen, men att han ändå hade mod att stå där uppe och bjuda på sig själv. Åhman tror att ribban är högre för flickor att ta sig upp på scenen än vad den är för pojkar.

Att uppfostra ett barn i en viss könsroll är korkat. Jag hoppas att en ökad medvetenhet kring det här kommer lösa problemet i framtiden.

Åhman har själv reflekterat kring vad som har format honom, varför han tänker på vissa sätt.  Han tror att i och med att man växer upp, upplever saker och får egna värderingar byggs det upp en egen relation till manligheten. 

Vi undrade vad han tycker om begreppet “Boys will be boys”. Han anser att begreppet är väldigt problematiskt, pojkar behöver mer sällan stå till svars för vad de gjort och ursäktas av samhället. Han tror även att det är skadligt att vagga folk in i en viss roll.

Manlighet — Ett samtal med Axel Åhman
Åhman säger att hans relation till manlighet har utvecklats med tiden. Det har mycket att göra med självinsikt och personlig utveckling. Bild: Moa Aulanko/Smocka