Fastighetsplaceringsföretag vill ta över de historiska byggnaderna i Lappviken – ärendet förväntas gå vidare till stadsstyrelsen

Företaget NREP går vinnande ur koncepttävlingen om Lappvikens framtid. Politiker är skeptiska över företagets kopplingar till skatteparadiset Luxemburg.

Historiska sjukhusbyggnaderna i Lappviken. Bild: Melissa Aalto
Historiska sjukhusbyggnaderna i Lappviken. Bild: Melissa Aalto

Helsingfors stadsplaneringsnämnd bestämde i december 2018 att ha en koncepttävling om Lappvikens framtid. Fastighetsplaceringsföretaget NREP gick vinnande ur kampen, det andra bidraget drog sig självmant ur tävlingen. 

NREP har planer på att förvandla Lappvikens byggnader till en mångfacetterad kulturmiljö där till exempel Moomin Characters kommer att ha en egen plats. 

NREP har fått mycket kritik för att ha fonder i skatteparadiset Luxemburg och många förhåller sig negativt till deras affärsidé om Lappviken. Enligt kritiker kommer den blommande gräsrotsverksamheten få ett slut.

Frågan förväntas behandlas av stadsplaneringsnämnden idag för att sedan gå vidare till stadsstyrelsen.

De historiska sjukhusbyggnadernas framtid har varit ett frågetecken länge. Lappviken fungerade som ett mentalsjukhus i 160 år och byggnaderna planerades av Carl Ludvig Engel år 1841. Det är en oerhört värdefull kulturhistorisk miljö och har, i väntan på ett beslut om framtiden, varit ett område för kulturell gräsrotsverksamhet.

Källa: Helsingfors stadsplaneringsnämnd, HBL