test

Helsinki Pride flyttas till hösten på grund av coronapandemin

Helsinki Pride- evenmanget som traditionellt ordnats efter midsommaren flyttas till hösten i år. Allt program, inklusive paraden kommer att ordnas den 7-13 september.

Evenemangsarrangörerna har berättat att de fått instruktioner av myndigheterna som tyder på att evenmanget kan ordnas på hösten förutsatt att coronaepidemin då är över. Arrangörerna förbereder också reservplaner som kan användas vid behov. 

Att alternativt ordna Pride-festivalen på webben är inte uteslutet och arrangörerna följer aktivt läget och reder ut olika alternativ.

Även om ett förbud mot massevenmang fortfarande skulle gälla i september kunde man också ordna mera småskaliga evenemang där personantalet är begränsat, meddelar Pride på sin hemsida.  

Under den sista veckan i juni då evenemanget normalt skulle ordnas kommer Pride-färgerna att visas virtuellt och utvecklingen av kampanjidéer för färgerna är redan under planering.

 Pride organisationen är också med i Global Pride evenemanget lördagen den 27 juni som kommer att streamas i 24 timmar. Evenemanget ordnas av internationella Pride-organisationer. 

Helsinki Pride betonar att evenemanget kommer att ordnas endast då det faktiskt är säkert att man kan göra det tryggt. 

– Vi följer noggrant regeringens och myndigheternas rekommendationer och tar i beaktande aktuella uppskattningar om läget när vi planerar evenemanget, sägs det på evenmangets nätsida. 

Pride organisationen anser att evenmanget inte ska inhiberas helt och hållet i år eftersom det har en stor betydelse för många. 

– Pride veckan samlar oss för att fira jämställdhet och kräver synlighet för regnbågssamfundet. Jämställdheten och samfundets stöd är viktiga under normala tillstånd men ännu viktigare under dessa undantagsomständigheter. Vi vill göra allt för att dessa människor ska få synlighet även i år. 

 

Källa: Pride-organisationen

Senaste nytt