Årets valborg firas i undantagstillstånd – Polisen: Antalet personer som samlas är inte något vi fokuserar på

Polisen kommer inte att ingripa i samlingar på över tio personer ifall personerna inte bryter mot den allmänna ordningen och säkerheten. De rekommenderar att folk stannar hemma och att inte röra sig i Helsingfors centrum i stora grupperingar.

Polisen kommer inte att stänga parker eller förbjuda samlingar med över tio personer under valborgsafton och första maj.

Polisen fokuserar inte i första hand på antalet personer som samlas, utan övervakar att den allmänna ordningen och säkerheten bevaras, säger kommissarie Jarmo Heinonen från Polisinrättningen i Helsingfors. 

Polisen har inte befogenheter att stänga parker i förväg, men kan eventuellt avgränsa områden senare på kvällen ifall situationen kräver det, berättar kommissarie Heinonen.

Ifall människor samlas på ett sakligt sätt, men är oroade över säkerhetsavstånd, kan polisen hjälpa till med råd och uppmaningar, säger Heinonen.

Polisen kommer att övervaka Helsingfors på ett synligt sätt och vara närvarande i gatubilden. De påpekar att det inte finns någon orsak att samlas i Helsingfors centrum för att fira vappen, eftersom det inte ordnas några program. 

Kommissarie Heinonen säger att de tar en situation i taget under vappen. Polisens huvudsakliga uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten, betonar han. 

 

Källa: Polisens pressmeddelande 29.4, Intervju med kommissarie Heinonen

Senaste nytt