test

Corona: Ett globalt hot mot pressfriheten

Coronakrisen är ett globalt hot mot pressfriheten, varnar den internationella organisationen Reportrar utan gränser (RSF). Även Finland, som ligger på plats två på listan som mäter pressfrihet, riskerar att sjunka.

Reportrar utan gränser (RSF)  berättar att coronakrisen är ett globalt hot mot pressfriheten. Enligt organisationens nya pressfrihetsindex (World Press Freedom-index), påskyndar den rådande coronakrisen andra kriser som hotar den fria och oberoende journalistiken. Även Finlands pressfrihet är hotad. 

Enligt indexet som organisationen publicerat, ökar coronakrisen bland annat geopolitiska kriser. Den ökade polariseringen leder till att framförallt auktoritära stater lättare kan försvaga pressfriheten. 

Pressfrihetsindexet visar att bland annat Kina, Iran och Ungern redan har försvagat pressens självständighet under den rådande krisen. Länderna har tidigt under coronakrisen censurerat omfattningen av utbrottet av viruset. 

Också andra länder som Ryssland, Indien, Filippinerna och Vietnam har redan innan coronakrisen befunnit sig lågt på pressfrihetsindexet. I länderna finns statligt ledda “trollarmeér” som avsiktligt sprider desinformation på sociala medier, berättar organisationen. 

Flera länders mediefientlighet har vuxit under coronakrisen. 

Reportrar utan gränser påpekar att den globala hälsokrisen vi befinner oss i ökar auktoritära makthavares aggressivitet. 

Coronakrisen fungerar som en katalysator för många andra kriser som hotar pressfriheten. En av de kriser som nu katalyseras är den geopolitiska krisen, då coronakrisen ökar auktoritära makthavares aggressioner. 

Begränsningarna orsakar en demokratisk kris som är ett hot mot pressfriheten. Också förtroendekrisen mot media har blivit ett större problem. Dessutom hotar den ekonomiska krisen kvalitetsjournalistik globalt. 

Direktören för Utrikespolitiska institutet i Finland (UPI), Mika Aaltola, säger att framtidsutsikterna som indexet tyder på är ytterst oroväckande. 

Aaltola säger att medias roll som makthavarnas granskare nu är ytterst viktig då medborgerliga friheter begränsas världen över. I vissa länder finns det enligt honom en risk att staternas begränsningar inte upphävs även efter att pandemin är över. 

De nordiska länderna står på första platserna i pressfrihetsindexet. Ändå finns samma hot mot pressfriheten i Finland då det finns en underliggande tanke om att man under kriser som denna måste visa solidaritet mot makthavarna. 

UPI:s direktör Aaltola påminner om att kritisk samhällelig granskning är viktigt. Framförallt under dessa tider, då makthavare kan utnyttja situationen till fördel för deras politiska linje vid sidan om krisen. Det här gäller också Finland. 

–Utan kritiska medier är medborgarnas möjligheter att förstå helheten mycket begränsad, säger Aaltola. 

Källa: Reportrar utan gränser 

 

 

Senaste nytt