Coronaepidemin växer snabbare i Nyland – öppnandet av gränsen har inte lett till en ökning av coronafall i andra landskap

Öppnandet av Nylands gränser har inte lett till en kraftig ökning av coronafall i andra delar av Finland, skriver Uutissuomalainen.

Mängden coronafall har ökat i sjukvårdsdistrikten utanför Nyland med högst hälften i jämförelse med de bekräftade fallens ökning i Nyland, rapporterar Uutissuomalainen

I Nyland växer coronaepidemin dubbelt snabbare jämfört med andra landskap. Det testas 60 procent mera för viruset nu jämfört med mitten av april i Nyland.

Endast i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt har antalet coronafall minskat. I Mellersta Österbottens distrikt är läget stabilt och i andra distrikt ökar fallen.

Senaste nytt