Coronakrisen kan leda till ökade sexualbrott mot barn

Under den senaste veckan har det skett en märkbar ökning i antalet anmälningar som strömmat in till Nettivihje, som är Rädda barnens tjänst där vem som helst kan rapportera om olagligt material eller sexuellt innehåll som berör barn. 

Pojke sitter på trappa och tittar i sin telefon
Bild: Gaelle Marchel/Unsplash

Antalet ökade rapporter oroar organisationen Rädda barnen.

Under påskveckan hann 193 anmälningar behandlas, vilket är mycket fler än vanligt. I vanliga fall kommer det 50-60 anmälningar per vecka.

Man har uppskattat att antalet sexualbrott som berör barn ökar under undantagsförhållanden. Då människorna är mera vid sina datorer stöter man oftare på olagligt material, säger specialsakkunnig Eeva Myllys från Rädda barnen i ett pressmeddelande.

Specialsakkunniga på Rädda barnen är oroliga för en ökning av sexualbrott som berör barn på grund av de undantagsförhållanden som coronaepidemin orsakar. Även Centralkriminalpolisen och internationella organisationer har uttryckt oro kring barnens säkerhet på nätet. 

Rädda barnen uppmanar föräldrar att lära barnen mer om integritet.

Alltför ofta börjar man lära ut om integritet först då något har hänt, säger sakkunnig Pauliina Sillfors.

Enligt Sillfors bör man som förälder och vårdnadshavare ge barn och unga information om hur man agerar tryggt på nätet, vilka risker som kan finnas och vad man gör i de situationer om barnet ser något konstigt eller stötande på nätet.

Bästa sättet att skydda barn och unga är också att vara intresserad av hens digitala vardag. Låt barnet visa åt dig vad hen tycker om att göra på nätet och med sina digitala apparater. Genom en positiv och öppen diskussion är det lättare att diskutera svåra ämnen, som sexuellt våld som berör barn. Att låta bli att diskutera  saken skyddar inte barnet, tvärtom, säger Sillfors.