Coronasimulering hjälper oss att förstå epidemins fortskridning

På institutet för hälsa och välfärd THL:s webinarium gällande simuleringen av coronaepidemin berättade THL om vad vi redan lärt oss av coronaepidemin och hur informationen kan användas för det förebyggande arbetet mot corona.

 

Det finns redan mycket information och data om coronavirusepidemin. Den här informationen är väsentlig för att skapa nya simuleringar som visar huruvida coronaepidemin fortskrider. 

Simuleringarna är till för att hjälpa olika kritiska delar av samhället som till exempel sjukvården. Sjukhusstatistiken som används i simuleringarna är ytterst viktig bland annat för att veta hur många intensivvårdsplatser som behövs i olika skeden av pandemin. Utan de riktgivande prognoserna kan staten inte förbereda sig. 

Information och data från Wuhan i Kina har spelat en viktig roll i skapandet av de finländska coronasimuleringarna. Nu har dock epidemin gått så långt i Finland att man redan kan göra nya prognoser för framtiden med inhemsk data, säger Kari Auranen, professor vid Åbo universitet.

I skapandet av simuleringarna har det varit viktigt att veta hurdan immunitet en smittad person skapar mot coronaviruset. Forskning tyder på att det är sannolikt att immuniteten varar från ett till tre år.

En person som blivit smittad av coronaviruset kan alltså enligt denna information inte bli smittad på nytt under samma epidemiperiod. THL använder samma antagande i skapandet av nya simuleringar som visar hur situationen troligen utvecklas framöver. 
Uppskattningar som gjordes i början av coronaepidemin i Finland. Uppskattningen baserade sig på statistik från Wuhan, Kina. Nu kan nya uppskattningar göras med inhemsk data.

I skapandet av simuleringar är det också viktigt att veta vad viruset har för R0-tal. R0-talet, eller reproduktionstalet, visar hur många människor en sjuk person i avsnitt tros smitta. Forskning visar att R0-talet i corona i genomsnitt är 2,2. I skapandet av den första coronasimuleringen uppskattades R0-talet i Finland vara kring 1,6. För att epidemin kan sägas dö ut, måste R0-talet vara under 1. 

Nu uppskattar THL att R0-talet är kring 1 eller till och med under 1. R0-talets dropp tyder på att åtgärderna som beslutsfattare i Finland har vidtagit har fungerat. 

Den ursprungliga simuleringen tyder också på att viruset skulle kräva flera dödsoffer än vad det gjort i Finland. THL har inte tagit i beaktande hur bra skyddad den äldre befolkningen i Finland i verkligheten har varit.

På THL:s webinarium medverkade THL:s överläkare Tuija Leino, specialforskare Simopekka Vänskä och professor Kari Auranen.

Senaste nytt