Ensamma unga får stöd – karantänkompisar ska ge trygghet på distans

Helsingfors mission erbjuder en ny stödform för unga, uppger organisationen i ett pressmeddelande. Under undantagssituationen kan unga få stöd av en frivillig stödperson, en så kallad karantänkompis. 

Genom digitala träffar hoppas man kunna minska ensamhet.
Med hjälp av frivilliga stödpersoner hoppas man minska ensamheten bland unga. Foto: Manuel Alvarez/Pixabay

Genom att erbjuda kortvariga stödrelationer med trygga, vuxna volontärer hoppas man på Helsingfors mission kunna minska ungas ensamhet under undantagsläget. 

Karantänkompisarna är trygga vuxna som deltagit i organisationens stödpersonsutbildning. 

De unga och karantänkompisarna träffas på distans en gång i veckan och förbinder sig till sina digitala träffar i tre månader. Unga erbjuds också kortvarigt professionellt samtalsstöd på distans.

När sociala medier fylls av uppdateringar som uppmanar folk att hålla ihop och finnas till för varandra kan känslan av utanförskap öka – Hanna Kari

Den sociala isoleringen och dystra nyhetsrapporteringen kan vara psykiskt krävande. Särskilt svåra kan undantagsförhållandena vara för unga som redan tidigare känt sig ensamma.

– Om unga blir ensamma med sina känslor mitt i ett överväldigande nyhetsflöde är det lätt hänt att de känner sig ångestfyllda. När sociala medier fylls av uppdateringar som uppmanar folk att hålla ihop och finnas till för varandra kan känslan av utanförskap öka, säger Hanna Kari, chef för Helsingfors missions volontärverksamhet. 

Karantänkompisen erbjuder unga en möjlighet att dela med sig av sina tankar och rädslor. Vetskapen om att någon lyssnar och bryr sig hjälper.

Karantänkompisarna är trygga vuxna som deltagit i organisationens stödpersonsutbildning. 

Eftersom typen av stöd som unga söker varierar kraftigt har Helsingfors mission stor variation även bland stödpersonerna och försöker hitta så lämpliga par som möjligt. Unga erbjuds också kortvarigt professionellt samtalsstöd på distans. 

– Tanken är att unga själva kan ta kontakt och be om en karantänkompis, säger Sophie Holm, volontärkoordinator och teamansvarig.

Stödformen finns till för 1229åringar i hela Finland.

Mer information och anvisningar för hur man söker en stödperson finns på HelsingforsMissions hemsida.