Ett av Helsingfors bussbolag kan gå i konkurs – böteslapp på 54 miljoner orsaken

Sist och slutligen skulle en konkurs inte påverka busstrafiken särskilt mycket i huvudstadsregionen, trots att bolaget är tredje störst.

Det privata bussbolaget Helsingfors Busstrafik kan gå i konkurs eftersom bolaget ska betala tillbaka 54 miljoner euro som bolaget fått i stöd av Helsingfors stad.

I juni 2019 meddelade Europeiska kommissionen att Helsingfors Busstrafik har fått olagligt stöd från Helsingfors stad under åren 2002-2012. Orsaken är att de lån bussbolaget fått inte följer EU:s regler för statligt stöd.

Helsingfors stad håller inte med kommissionen och har överklagat beslutet. Stadsstyrelsen kommer senare ta ställning till återbetalningskravet.

Idag ägs Helsingfors Busstrafik av Koiviston Auto, som är den största busskoncernen i Finland. Koncernen anser att stödet inte behöver återbetalas med motiveringen att staden ägde bussbolaget då stödet utbetalades.

EU-kommissionens beslut har inte ännu vunnit laga kraft. 

Olika lösningar har diskuterats hur man kunde hindra en eventuell konkurs. Ett alternativ är att låta Helsingfors Busstrafik gå i konkurs och Koiviston Auto flyttar över fordonen till koncernens andra bolag. Ett annat alternativ är att låta andra bussbolag, till exempel Pohjolan Liikenne och Nobina, köpa upp bolagets bussar. Det här skulle då leda till att ungefär 90 procent av Helsingforsregionens trafik HRT:s busstrafik körs av två stora bolag.

Helsingfors Busstrafik trafikerar i Helsingfors, Esbo och Vanda. De flesta linjerna körs i kärncentrum.

Källa: Svenska Yle

Senaste nytt