Finländarnas förtroende för ekonomin är rekordsvagt

De finländska konsumenternas förtroende har sjunkit till en historiskt låg nivå. Förtroendet har aldrig tidigare varit lika lågt sedan de första mätningarna år 1995. Finländarna är även mer rädda för att bli av med jobbet, enligt Statistikcentralen.

Konsumenternas förtroende för ekonomin har rasat. Bild: Damir Spanic / Unsplash.
Konsumenternas förtroende för ekonomin har rasat. Bild: Damir Spanic / Unsplash.

Förtroendet har varit negativt redan innan coronakrisen. Förtroendeindikatorn låg på värdet -4,6 i januari. Nu har siffran sjunkit till -13,9 i april.

Förtroendet för ekonomin är starkast i norra Finland och i huvudstadsregionen, och svagast är förtroendet på övriga håll i Södra Finland. Undersökningen visar att studeranden har mest förtroende för den framtida ekonomiska utvecklingen medan pensionärer har minst förtroende för att ekonomin ska stabiliseras.

Konsumenternas förtroende beräknas med fyra delfaktorer: Konsumentens egen ekonomi nu, konsumentens egna ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader samt konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader.

Förtroendeindikatorn kan variera mellan värden -100 och +100. Långtidsmedelvärdet för förtroendeindikatorn i Finland är -1,7.

Källa: Statistikcentralen.