Gränskontroller, vägspärr och specialtillstånd – Varför Nyland isolerades

Nyland hålls i enlighet med beredskapslagen isolerat från resten av landet under perioden 28.3-19.4 för att minska spridningen av coronaviruset. Polisen kommer tillsammans med försvarsmakten att övervaka Nylands gränser och tillåter endast gränsöverskridningar om personen har goda skäl. 

Bild: Creative Commons, ollipitkanen
Bild: Creative Commons, ollipitkanen

Statsminister Sanna Marin (SDP) motiverar regeringens beslut att ta rörlighetsbegränsningarna i bruk med att det är nödvändigt att minska på närkontakt för att minska spridningen av viruset och därmed trygga människors säkerhet och hälsa. 

De storskaliga begränsningsåtgärderna baseras ytterligare på det faktum att sjukdomsbilden är annorlunda än vad man tidigare trott. 

Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) drabbas även unga människor allvarligt av viruset och därmed måste intensivvårdens resurser säkerställas.

Beslutet att isolera just Nyland från resten av resten av landet beror på att viruset spridit sig allra mest i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och riklig spridning till andra orter kunde resultera i en överbelastning av de mindre sjukvårdsdistrikten.

I praktiken innebär Nylands isolering att fritidsresor och annan onödig pendling till och ut från Nyland är förbjudna.

Däremot kan man med specialtillstånd korsa gränsen ifall man är tvungen att till exempel sköta förtroendeuppgifter, fullgöra lagstadgade plikter exempelvis militärtjänst, uträtta myndighetsärenden,arbeta, återvända till sin boendeort eller träffa en nära anhörig som är i livsfara. 

Detta textmeddelande nådde många finländare den 28 mars. Bild: Evelina Niskanen
Det här textmeddelande nådde många finländare den 28 mars. Bild: Evelina Niskanen

Behovet att korsa gränsen utvärderas ändå från fall till fall, vilket betyder att även andra typer av personliga skäl kan godkännas om den övervakande myndigheten anser så. Ifall man uppträder likgiltigt och korsar gränsen utan lov trots polisens befallningar, gör man sig skyldig till brott mot beredskapslagen och blir straffad i form av böter. 

Övervakningen leds av polisen och verkställs tillsammans med försvarsmakten, vid behov även med gränsbevakningsväsendet. Vid vägar som är belägna vid gränsen stannas fordonen för kontroll och dessutom sker det övervakning på järnvägsstationer och tåg samt andra fordon, där passagerare bör bevisa att de har rätt att resa utanför gränsen. 

Något skriftligt bevis krävs inte, men polisen har rätt att reda ut personens identitet.Polisen uppmanar dock dem som korsar gränsen att ha med sig ett dokument, som redogör för orsakerna till deras resa för att göra granskningen smidigare.

Dokumentet kan till exempel vara ett intyg på att man jobbar och bor på olika sidor av Nylands gräns och inte har möjlighet att sköta sina arbetsuppgifter på distans.  

För tillfället har polisen som mål att göra övervakningen synlig för människor, vilket syns i form av stängning av körfiler med hjälp av vägspärrar och intensiv närvaro av myndigheterna vid gränserna.

Övervakningen sker både vid stora och småvägar men eftersom de finns så mycket av dem kommer kontroll inte att utföras på alla vägar. Det har också påpekats att myndigheternas fysiska övervakning inte kommer att fortsätta lika intensivt hur länge som helst och därför utreder polisstyrelsen alternativa sätt för att begränsa trafiken vid gränsen. 

Dessa sätt kunde till exempel vara att registerplåtar skulle identifieras med tekniska medel och således skulle fordonen komma smidigare över gränsen.

Källor: Yle, Polisen, Statsrådet