Kommunikationsministern: Ansvarsfulla medier är samhällets grundpelare – lovar stöd för medierna

Opinionsnämndens före detta ordförande Elina Grundström har gjort en utredning över mediernas behov av ett stödpaket till följd av coronakrisen, på begäran av kommunikationsminister Timo Harakka (SDP). Utredningen behandlar bland annat behovet av snabbt stöd, hur stödet ska inriktas och vilka kriterierna är för tilldelningen av stöd.

Tidningar
Snabbstödet som Grundström föreslår, skulle ges till journalistiska projekt med motiverat innehåll. Bild: Ellen Forsström

Det finns ett stort behov av att få pålitlig information och bekämpa spridning av falska rykten på sociala medier. I Elina Grundströms utredning kommer det fram att annonsförsäljningen i media har rasat med 45 procent under pandemin. Samtidigt som det finns ett ökat behov för tillförlitlig journalism har över hälften av tidningarna permitterat journalister på grund av den rådande situationen.

Mest lider den lokala journalistiken. Det är de små lokala medierna som behöver stöd snabbast.

På basen av utredningen föreslår Grundström åtgärder som liknar de befintliga stödmodellerna i de andra nordiska länderna. Exempel på det ospecificerade stödet skulle vara bland annat att ta bort mervärdesskatten på abonnemangsavgiften. 

Snabbstödet som Grundström föreslår, skulle ges till journalistiska projekt med motiverat innehåll. I det skulle det vara av vikt att det är lokal och mer undersökande eller djupgående journalistik som skulle finansieras. 

– Meningen är att stödja lokala nyhetsfunktioner och också minoriteter, säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP). 

Det finns en oro för falska nyheter, särskilt under de rådande omständigheterna. Falska rykten sprids snabbt på sociala medier och det finns ett behov för medierna att trygga pålitlig information till medborgarna för att stödja demokratin.

Coronakrisen har samtidigt försvagat mediebranschens ekonomi. I nuläget finns det inte heller ett befintligt stödpaket för medierna. 

Tidningar
Bild: Ellen Forsström

Genom stöd till medierna vill man trygga att medborgarna kan få tillräckligt med information och att medierna kan sköta sin allmännyttiga uppgift också under rådande undantagstillstånd. 

– Undantagssituationen har ökat behovet av tillförlitlig och faktabaserad journalistik, säger Harakka. 

Det som ska göras inom snar framtid kan man enligt Harakka dela in i tre moment, som bildar vårens snabba stödpaket för mediebranschen. 

Först kommer ministern att förbereda ett coronastöd för det finländska mediefältet på basis av Grundströms utredning. 

Det kommer även förberedas ett stöd för nyhetsbyråer. 

Man kommer också att se till att utdelningen av tidningar kan tryggas. Det ska behandlas i en egen post-arbetsgrupp. Det här kommer utredas närmare under de kommande dagarna.

 Under hösten kommer regeringen att diskutera ett bredare mediastöd, men eftersom det inte finns något befintligt stöd måste processen påbörjas från grunden. 

Medieförbundet och Finlands Journalistförbund har önskat journalistiskt stöd under de rådande omständigheterna. Enligt dem måste Finland skapa en bestående stödmodell för att stödja demokratin genom en mångsidig kommunikation.