HRT förnyar sitt biljettsystem – priserna stiger

Helsingfors regions trafik planerar att införa omvälvande förnyelser angående biljettsystemet. Förnyelsen innebär att priserna kommer att stiga.

Bild: Tony Pohjolainen

Som plan har nämligen HRT att begränsa antalet dygn som går att ladda på resekortet till högst 30. Hittills har kunderna själv kunnat välja mellan 14 och 365 dygn.

HRT:s styrelse behandlar förslaget om det nya systemet på onsdag. Enligt förslaget skulle det vara möjligt att köpa flera 30 dagar långa perioder i sträck, men att köpa en period på 45 dygn skulle inte längre gå, säger HRT:s vd Suvi Rihtniemi. Förnyelsen skulle träda i kraft tidigast i början av nästa år, om styrelsen godkänner förslaget.

Orsaken till att HRT vill förnya systemet är att produkterna ska vara mer enhetliga. Målsättningen är att biljettprodukterna i både HRT:s mobilapp och resekort skulle vara likadana. HRT håller även på att övergå till ett nytt kontobaserat bakgrundssystem där det inte kan finnas alltför många olika biljettyper.

Förnyelsen skulle medföra en möjlighet för systemet att välja det förmånligaste biljettalternativet för kunden. Till exempel erbjuder kollektivtrafiken i London en sådan här tjänst.

Det nya biljettsystemet skulle också leda till att biljetternas pris stiger. Enligt beräkningarna skulle biljettinkomsterna stiga med minst 2-5 procent. De ökade biljettintäkterna skulle vara till stor nytta för HRT, vars ekonomi har lidit starkt av bortfallet av resenärer.

– HRT har mycket lån att betala tillbaka inom de kommande åren, vilket ökar trycket för besparingarna. Spårvagns- och metrotrafiken kommer sannolikt att minska inom snar framtid, säger Johannes Laitila, kommunikatör på HRT.

HRT kan inte ännu säga hur förnyelsen påverkar studentrabatten.

– Det finns inga beslut om saken vid det här skedet. Förnyelsen kommer förstås att gälla även studenternas periodbiljetter. HRT:s styrelse beslutar om biljettpriserna i oktober. Mycket beror på medlemskommunerna som finansierar hälften av vår verksamhet.

HRT försöker att låta bli att höja priserna alltför mycket, eftersom det leda till att kunderna försvinner, säger Laitila. Enligt honom är den nuvarande prisnivån till och med lägre i jämförelse med andra nordiska länder.