I dag är det Earth Day

Earth Day äger rum varje år 22 april. I år är det 50 år sedan dagen började uppmärksammas.

Jordens dag
Jordens dag uppmärksammar den pågående klimatkrisen Bild: Unsplash/Markusspiske

Syftet med dagen är att sprida kunskap och medvetenhet om den klimatkris vi befinner oss i just nu. Målet är att få människor mobiliserade i att börja agera mot den globala uppvärmningen. 

I år ordnas jorddagen (eng. Earth Day) i avvikande tecken på grund av coronaviruset. Runt om i världen hålls olika seminarier och diskussioner som man kan följa med online. 

Förenta Nationerna ser en möjlighet i coronakrisen för framtida åtgärder. 

— Alla globala ekonomier som börjar återhämta sig efter coronakrisen har en möjlighet att välja ett grönare, renare, hälsosammare och mer resilient sätt att gå vidare, säger FN:s klimatkonventions chefsekreterare Patricia Espinosa i ett videoklipp på twitter. 

Miljöaktivisten Greta Thunberg kommenterar också det pågående läget i en online diskussion

— I krissituationer ser vi förbi våra skillnader och agerar tillsammans som en. Detta går för alla kriser, såväl coronakrisen som klimatkrisen. I dag är det jorddagen, vilket uppmärksammar att vi ännu befinner oss i klimatkrisen, säger Greta Thunberg.

Greta Thunberg - Jordens dag
Greta Thunberg har redan länge kämpat för miljön. Bild: Wikimedia/Anders Hellberg/CC BY-SA 4.0

Första jorddagen ordnades 1970 och drog med sig 20 miljoner amerikaner ut på gatorna för att demonstrera för klimatfrågor. 

Enligt Earth Day-organisationen är boken Silent spring av Rachel Carson en av faktorerna som startade den globala miljörörelsen. 

Boken handlar om våren då fåglarna tystnade på USA:s östkust, eftersom DDT-besprutningsmedel hade förgiftat och dödat dem. DDT är ett besprutningsmedel som användes för att bespruta åkrar och ledde till en enorm miljöförstörelse. 

För 50 år sedan demonstrerade människor mot industrins utveckling som orsakat den klimatkris som vi upplever än idag. Earth Day-organisationen nämner fyra saker som man kan göra för att slå tillbaka klimatförändringen:

Få din röst hörd.

På Earth Day-organisations hemsida kan du dela med dig förslag på hur vi ska trygga vår planets framtid.

Gör goda gärningar online.

Jorddagen håller på i 24 timmar, hitta på en god gärning i timmen och dela den.

Påverka beslutsfattandet.

Genom att rösta på aktörer som vill värna om miljön.

Utbildning.

Att föra vidare kunskap om vår värld från en generation till en annan är i dagens läge viktigare än någonsin.

 

Källa: earthday.org