Läkarstuderande hjälper unga på nätet: ”Känns dumt att sitta och panta på svaren”

Projekt Frågesjuk är ett forum som ska ge barn och unga svar på hälsorelaterade frågor på nätet. Projektet sattes igång måndagen 20 april av svenskspråkiga läkar- och tandläkarstuderande som vill svara på barns och ungas frågor kring sjukdomar, coronaviruset och annat som har med hälsan att göra.

Projekt Frågesjuk
Bild: Projekt Frågesjuk/Gilbert Simons

Barn har ofta många kniviga frågor som deras föräldrar eller närstående inte kan svara på. I dessa osäkra och förvirrande tider ökar säkert mängden frågor relaterade till coronaviruset. 

Målet är att speciellt i och med coronasituationen nå ut till barn som har frågor kring det. Projekt Frågesjuk lovar i en video på sin Instagram att svara på de här frågorna med expertis och ge barn och unga ett svar som de kan lita på. 

Vi har talat Lillemor Winqvist som initierade projektet. Hon är 27 år gammal och studerar medicin på Helsingfors universitet för tredje året. 

Idén för projektet slog henne för två veckor sedan då hon kom att tänka på hur hon själv upplevde situationen med fågelinfluensa när hon var yngre.

— Jag var själv som barn väldigt rädd för fågelinfluensan. Jag hade massvis med frågor som blev obesvarade. Det här ledde till att jag målade upp en bild i mitt huvud av att situationen var mycket värre än vad den egentligen var, säger Winqvist. 

Lillemor Winqvist - Projekt Frågesjuk
Lillemor Winqvist hade själv en massvis med frågor kring fågelinfluensan när hon var yngre. Bild: Privat/Sandra Tallqvist

— Det som man inte vet något om är på många sätt skrämmande, tillägger Winqvist. Med det här uppmuntrar hon barn att ta kontakt och våga fråga. Det som händer i samhället just nu för med sig stora frågor som kan väcka ångest och oro.

De andra som medverkar i projektet är också kring 20 år och har studerat mindre än fem år. Många har gått med i projektet eftersom de känner att de vill föra sitt strå till stacken. 

— Vi har redan och lärt oss väldigt mycket, även om vi inte ännu har behörighet att jobba på sjukhus. Vi vet hur man söker fram pålitlig information, säger Winqvist.

— Det känns dumt att sitta och panta på svaren när man vet att man kan hjälpa någon, tillägger hon. 

Alla får ta del av projektet och skicka in frågor, men svaren på frågorna är formulerade på ett sätt som är riktat till barn och unga. 

— Det rör sig mycket information i media som man lätt missförstår, vi vill göra det lättare för barn att förstå, säger Winqvist.

Frågesjukgänget
Alla som är med hoppas på att kunna hjälpa till med att minska oro och ångest hos barn. Bild: Projekt Frågesjuk/sammansatt av Freja Frankenhaeuser

Projektet består helt och hållet av frivilligarbete som görs vid sidan om studierna. Lillemor Winqvist tror att alla studerande som medverkar kommer ha nytta av erfarenheten i sina framtida arbetsmiljöer. 

— Vi tror att det här projektet kan hjälpa oss förstå hur vi ska tala om medicinska begrepp så att andra förstår. Vi fastnar lätt inne i vår egna bubbla och glömmer att även barn ska förstå vad vi talar om.

Projekt Frågestund kommer att samarbeta med Mannerheims barnskyddsförbund för att översätta svaren till finska. Frågorna på finska publiceras sedan på Mannerheims barnskyddsförbunds hemsida. 

Man kan ställa frågor till dem via privata meddelanden eller i kommentarer på Instagram eller Facebook. Man kan även skicka mejl till [email protected].