Lappvikens framtid fortfarande osäker

Helsingfors stadsmiljönämnd har valt att bordlägga frågan om Lappvikens sjukhusområde än så länge. Fastighetsbolaget NRPE vill utveckla det gamla sjukhusområdet i Lappviken, men många beslutsfattare och Helsingforsbor vill att den nuvarande aktörerna på området fortsätter med sin verksamhet.

Helsingfors stadsmiljönämnd har valt att bordlägga beslutet om den nya utvecklingsplanen för sjukhusområdet i Lappviken. Helsingfors stad ordnade en koncepttävling för den nya planeringen av området och tidigare i år meddelade staden att det internationella fastighetsplaceringsföretaget NRPE hade vunnit tävlingen. NPRE:s bidrag Lappvikens vår innefattar bland annat byggandet av flera höghus och ett hotell.

Förutom NPRE så ställde en gruppering som bestod av de nuvarande hyresgästerna upp i tävlingen med bidraget Lappviken 360. Sedan 2013 har området huvudsakligen använts av ideella organisationer och mindre företag. Bland annat föreningen Psykisk Hälsa Finland har drivit verksamhet i det gamla sjukhuset i form av ett center för psykiskt välmående, Lappvikens källa. De nuvarande hyresgästerna, som representerades av fastighetsägaren Y-stiftelsen, drog sig slutligen sig ur tävlingen eftersom de inte hade en säker finansiering av projektet.

Många beslutsfattare och Helsingforsbor har motsatt sig den nya planen eftersom de vill bevara det unika området och dess verksamhet. Vänsterförbundets Mia Haglund är ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige och medlem i stadsmiljönämnden. Hon var en de som föreslog att förslaget skulle bordläggas.

— Personligen ser jag ett stort värde i hur området ser ut just nu och de aktörer som har verksamhet på området. Det är unikt att det finns områden som drivs av små aktörer i stället för stora vinstdrivande företag, säger Haglund.

”Jag tror att fler helsingforsbor har en personlig relation till området än vad beslutsfattarna inser”

Haglund berättar att frågan har väckt mycket uppmärksamhet och att hon har fått ta emot mer feedback än någonsin. Enligt henne beror det på att många Helsingforsbor har kunnat delta i verksamheten på området. 

— Verksamheten på området är en unik och bred helhet och därför har många Helsingforsbor kunnat delta i de olika evenemangen som har ordnats. Jag tror att fler Helsingforsbor har en personlig relation till området än vad beslutsfattarna inser, säger Haglund. 

I kraven för koncepttävlingen betonades det att området måste vara öppet för allmänheten och att områdets identitet ska upprätthållas. Många av de som har motsatt sig NPRE:s förslag har ifrågasatt huruvida förslaget uppfyller de här kraven.

Enligt NPRE:s förslag kommer parkområdet och sjukhusets huvudbyggnad hålla öppet för allmänheten. Förslaget innehåller bland annat planer för ett hotell och ett museum för Tove Janssons samlingar. Haglund betonar att verksamheten ändå borde rikta sig till Helsingforsbor i första hand.

 — Verksamheten skulle bli helt annan än den är i dag. I dag ligger fokuset inte på turister, utan på helsingforsare och den delen av verksamheten hotar att försvinna i framtiden.

Det finns trots detta ännu en möjlighet för att de nuvarande hyresgästerna kan fortsätta med sin verksamhet. I februari när koncepttävlingen hade avslutats kom Lappviken 360 fram med en ny finansieringsmodell som stöddes av bland annat Folkhälsan och Kulturfonden. Flera av områdets föreningar hoppas ännu på att det här förslaget kan få stöd av Helsingfors stad om NRPE:s förslag förkastas.

Stadsmiljönämnden kommer att behandla frågan under nästa vecka innan stadsfullmäktige tar ställning till frågan.

  

Källor: STT, Hufvudstadsbladet, Yle

 

Senaste nytt