Lärare är positivt inställda till undantagstillståndet i skolorna – över hälften anser att distansundervisning fungerar bra

En stor del av finlandssvenska lärarna är positivt inställda till de nya arbetssätten på distans. Det visar en ny undersökning gjord av Finlands Svenska Lärarförbundet FSL.

De flesta skolor har ingen närundervisning just nu. Bild: Taylor Wilcox via Unsplash
De flesta skolor har ingen närundervisning just nu. Bild: Taylor Wilcox via Unsplash

Nästan alla lärare, som svarat på enkäten om undantagstillståndet och arbetet på distans, har lärt sig något nytt av situationen. Då undervisningen till en stor grad sker på distans har lärarnas arbetstimmar ökat. 81 procent uppger att de har svårt att sätta gränser på sin arbetsmängd då de jobbar hemifrån. Mest tid går det åt att planera undervisningen. 

Fastän de flesta varit relativt nöjda med förändringarna i arbetsrutinerna påpekar lärare ändå att det inte är nära på likadant som vanlig skolgång.

– En skärm, uppgifter och stressade föräldrar kan inte ersätta skolundervisningen och allt som händer i skolan under en dag, säger en av lärarna som deltog i undersökningen.

Över hälften av lärarna uppgav att övergången till distansstudier gått bra och att de nya arrangemangen löper på. 

Ingen kan ändå ha förutspått den här stora förändringen vilket har lett till en brist på fortbildning och stöd för lärarna att jobba hemifrån. I framtiden vill man fokusera på goda utbildningsmöjligheter och digitala resurser för ett löpande arbete på distans.

Linda Felixson, vice ordförande för FSL. Bild: FSL

Linda Felixson, som är vice ordförande för FSL, anser att den här våren är något som borde tas i beaktande då man planerar för framtiden. 

– Situationen har nog fått de flesta att inse vilken oersättlig samhällsresurs skolan är. Mänsklig kontakt är viktigt för barn och ungas lärande, utveckling och välmående, säger Felixson.

Sociala kontakten har visat sig vara det främsta som både lärare och elever saknar i distansstudierna.

Att skolorna ska öppna sina dörrar i slutet av maj är ännu inte bestämt. Åsikterna är delade bland lärarna om skolorna borde öppnas eller inte.