Magma: Prognos tyder på svenskfinlands tillväxt

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland kommer att öka under de närmaste åren. Så säger en prognos gjord av tankesmedjan Magma i samarbete med Folktinget.

Prognos för utvecklingen av antalet svenskspråkiga under perioden 2018–2040 i det geografiska området Svenskfinland
Prognos för utvecklingen av antalet svenskspråkiga under perioden 2018–2040 i det geografiska området Svenskfinland Källa: Magma Kartan är skapad av Hannu Linkola

Enligt undersökningen kommer den svenskspråkiga befolkningen i Finland hållas relativ konstant men öka med ett par tusen personer fram till år 2040.

Jan Saarela, professor i demografi vid Åbo Akademi, har gjort en grov prognos av den svenskspråkiga befolkningsutvecklingen fram till år 2040. Prognosen baserar sig på den analys han gjort av befolkningsutvecklingen 1990-2018.

Det finns en stor skillnad i utvecklingen i olika delar av Svenskfinland. Orter som beräknas ha störst ökning i den svenskspråkiga populationen är Åland, Sibbo, Grankulla, Larsmo och Åbo.

Åland beräknas ha den största ökningen, där den svenskspråkiga populationen beräknas växa med 17%.

Mindre orter som historiskt sett dominerats av svenskspråkig befolkning kommer inte att uppleva en likadan tillväxt i befolkning som Åland. Enligt prognosen kommer bland annat Hangö, Pyttis, Kristinestad, Kaskö och Lovisa gå neråt i befolkningstal under de kommande åren.

– De främsta orsakerna till förändringarna i kommunernas befolkningstal är åldersstrukturen och intern migration, säger Saarela.

Kommuner med ung befolkning och stor inflyttning, som Åland, är de som kommer att växa mest i befolkningstal, visar prognosen. Kommuner med äldre befolkning kommer inte att växa i samma grad.

En stor faktor som kan ändra prognosen är i vilken mån nyfinländare kommer att integreras på svenska. För tillfället integreras så gott som alla på finska.

Också andra eventuella faktorer, som till exempel coronaepidemins eventuella långvariga effekt kan påverka hur svenskfinland utvecklas i framtiden.

Källa: tankesmedjan Magma