Ozonatorer prånglas för att bekämpa corona – kan vara livsfarliga

Aggregat, som producerar ozongas, prånglas nu aktivt som ett sätt att skydda sig från coronaviruset.

doctor, lab, laboratory, medical, medicine, chemistry, test tube, dna, deney

Det finns ändå inte bevis på att ozonatorerna skulle ha någon effekt på viruset, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

En del av ozonatorerna kan producera ozongas så effektivt att de kan vara livsfarliga för personer som inte vet hur de ska användas. Enligt Tukes kan till och med små mängder ozon leda till hälsoproblem, såsom irritation i luftvägarna.

Även en kortvarig exponering kan försämra funktionerna i lungorna eller förvärra astma.

Tukes rekommenderar att ozonatorer inte ska marknadsföras som ett hjälpmedel mot coronaviruset.

Ozonatorer används vanligen för att bekämpa virus, svampar och mögel bland annat i olika lokaler, bilar och byggnadernas konstruktioner.