Inrikesminister Ohisalo: Restriktionerna vid gränserna skärps ytterligare för att minska spridningen av coronaviruset

Begränsningarna som gäller trafiken från Sveriges och Norges gräns skärps ytterligare. Gränsbevakningen har förlängts till 13 maj och rederibolagen rekommenderas att upphöra med sin biljettförsäljning.

Bild: Creative commons, magnusfranklin
Bild: Creative commons, magnusfranklin

Regeringen har presenterat nya begränsningsåtgärder gällande trafik från och till landet, för att behärska spridningen av coronaviruset. Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att också arbetstagare som korsar Sveriges och Norges gränser måste ha ett skriftligt bevis på att deras arbetsuppgifter inte kan förverkligas på distans.

Förutom intyget om rätten att korsa gränsen blir obligatoriskt, måste även alla som anländer från utlandet redogöra för sin situation 

Arbetsgivarna uppmanas att komma på lösningar för att minska arbetstagarnas pendling mellan gränserna. Sådana lösningar kunde till exempel vara att erbjuda inkvartering för arbetstagarna på den ort de arbetar på.

Arbetstagare och andra som anländer från Sverige eller Norge är även tvungna att vistas i karantänliknande förhållanden i 14 dagar efter sin ankomst från utlandet. 

Karantänliknande förhållanden innebär att man ska undvika närkontakt och om bara möjligt, inte heller besöka matbutiker, apotek eller använda kollektivtrafik.

Principen om obligatorisk karantän gäller inte räddningsväsendet, personal i den prehospitala vården eller transportpersonalen inom godstrafiken.  

Rederibolagen rekommenderas att sluta sälja passagerarbiljetter till Tyskland, Sverige och Estland. Däremot tillåts en del finländare fortfarande nödvändig pendeltrafik mellan Estland, Sverige och Norge.

Nödvändig trafik innebär i detta fall bland annat gränsövergångar av personalen i räddningsväsendet, äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården.

Med nödvändig trafik menas också sådant arbete som anses utgöra en viktig del av samhällets funktion eller sådant som möjliggör försörjningsberedskapen och måste skötas omedelbart.

Arbetstagare som på basis av ett permanent anställningsförhållande arbetar inom pendlingsregionen vid gränsen mot Sverige eller Norge tillåts ta sig över gränsen. 

Utrikesministeriet rekommenderar fortfarande att man undviker resandet men poängterar att Finländare som befinner sig utomlands fortfarande ska ha möjligheten att återvända till sitt hemland.

När det gäller resor som görs för att hämta utländska säsongarbetare till Finland kunde man enligt utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) göra ett undantag för de Ukrainska arbetarnas del.

Flygen skulle i första hand skötas genom kommersiella flygbolag men vid behov kan arbetsgivaren även chartra ett plan och sedan bekosta arbetstagarnas karantän som enligt de nyaste anvisningarna är 14 dagar. 

 

Källa: Statsrådet