Saimenvikarens bon undersöks – antalet vikare färre i år

Undersökningarna av saimenvikarens boplatser görs med hjälp av dykare. Under de två första dagarna hittades varken levande eller döda kutar i Saimen.

Just nu undersöks saimenvikarens boplatser från vårvintern i Saimen. I år kommer dykarna att undersöka många olika ställen, inte bara kutarnas födelseplatser. Cirka 60 platser kommer att undersökas.

Dykarna räknar antalet kutar som fötts, samlar in moderkakor och pälsar som kan användas för vidare undersökning. Dessutom plockar dykarna upp döda kutar.

Materialen som dykarna samlar in kan användas för att undersöka saimenvikarens genetik och boplatser.

Moderkakan hittas oftast i de bon där kutar har fötts. Med hjälp av moderkakan kan koncentrationen av främmande ämnen från honan undersökas. I början av veckan har dykarna besökt tre bon, och moderkakor hittades i dem alla.

Dykningarna görs under valborgsveckan och första veckan i maj.

Den senaste vintern har varit besvärlig för saimenvikaren på grund av snöbristen. Bara 32 kutar har hittills hittats. Tidigare år har 70-80 ungar fötts i februari och mars i Saimen.

Undersökningarna av saimenvikarens bon har gjorts sedan 2009.

Senaste nytt