test

Sjukvårdare i hela landet är redo att jobba hårt för att stoppa spridningen av coronaviruset

För en stor del av finländarna hotar samarbetsförhandlingar och permitteringar just nu, men för de som jobbar inom hälsovården finns det mer jobb än någonsin. Viruset Covid-19 har lett till att den finländska sjukvårdens kapacitet utmanas, både när det gäller arbetskraft och materiella resurser. Enligt sjukskötarna Beatrice Lindqvist och Joakim Rönnqvist  kommer vårdpersonalen trots detta vara villiga att ställa upp och kämpa i fall läget i Finland förvärras och sjukvården blir överbelastad.

Beatrice Lindqvist jobbar som sjukskötare på akutavdelningen vid Jorvs sjukhus i Esbo. Sjukhusets akutavdelning har blivit indelat i två delar – en del för de som har eller misstänks ha coronaviruset och en del för de som inte är smittade.

I och med att antalet patienter med misstänkt coronasmitta har ökat samtidigt som antalet vanliga patienter har minskat har Lindqvist inte märkt en skillnad i antalet patienter som tas emot.

— Stressen har blivit utbytt. Patientflödet är det samma, men det är jobbigt att byta kläder och ta på sig skyddsutrustning, säger Lindqvist.

För att minska smittorisken har sjukhuset försökt minska på patientkontakten.

— Istället för att patienten först träffar en sjukskötare och läkare och sedan går till laboratoriet, så kan läkaren ringa direkt till patienten, säger Lindqvist. 

Enligt THL kommer mellan ungefär 11 300 finländare att behöva sjukvård som följd av coronaviruset, vilket skulle leda till att sjukvårdens kapacitet överskrids.

— Det är svårt att avgöra de långvariga effekterna. Vi vet inte om vi kommer att vara tvungna att jobba dygnet runt, oroligheten kring hela situationen är det värsta, säger Lindqvist.

Den 18 mars beslöt riksdagen att delar av beredskapslagen ska tas i kraft, och lagen kommer att gälla fram till den 13 maj. För sjukvårdspersonalen innebär beredskapslagen att de kan förflyttas till andra orter för att jobba, semestrar kan ställas in och att arbetsturer kan bli förlängda. I värsta fall kan de som har en vårdutbildning och är mellan 18 och 68 år bli tvångsinkallade för att arbeta.

— Man måste ställa upp om man behövs, och trots att de inte är någonting man ser fram emot så måste man göra det. Det här är en ny situation och jag försöker att se positivt på det, men det är svårt när man inte vet hur situationen kommer att eskalera, säger Lindqvist.

Än så länge finns den största delen av de som har blivit smittade av coronaviruset i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och i resten av landet är situationen lugnare. I Vasa sjukvårdsdistrikt finns det för tillfället dryga trettio bekräftade fall, och cirka 630 personer har blivit testade.

Joakim Rönnqvist jobbar som sjukskötare vid Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral, än så länge har han inte märkt någon skillnad i sitt arbete.

– Hittills har vi inte sett någon förändring, det dagliga jobbet har inte påverkats utan endast arbetets karaktär har förändrats. Det här är ett helt nytt scenario som ingen har upplevt tidigare, säger Rönnqvist.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral. Bild: Sara Björklund

Trots det låga antalet smittade i Österbotten är personalen beredda på att antalet smittade patienter kommer att öka.

– Vi har haft förberedelser redan i ett tidigt skede och gått igenom olika tänkbara scenarier. Det märks än så länge inte i praktiken, förutom att vi försöker skydda riskgrupper genom att bedöma vilka som kan komma på mottagning och vilka som ska stanna hemma, säger Rönnqvist.

Rönnqvist tvivlar inte på att vårdpersonalen kommer att ställa upp i fall läget förvärras och tvångsinkallningar blir aktuella.

– Om det blir en krissituation måste man dra sitt strå till stacken. Jag tror inte att det kommer att bli ett problem för människor att ställa upp, och därför är det inte bra att betona tvångslösningar. 

Precis som Lindqvist betonar också Rönnqvist att det är viktigt att följa myndigheternas anvisningar för att förhindra spridningen av viruset.

– Följ alla restriktioner, håll dig hemma och undvik stora grupper. Det här är ingen katastrof för vanliga människor.

 

Källor: Vasa centralsjukhus, Svenska Yle, THL

Senaste nytt