test

Småbarnspedagoger och förskolelärare rädda för att vara på jobbet – och bli av med det

Lärare inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen fruktar för sin egen hälsa och för att bli permitterade, visar en enkät som gjorts av det finska lärarfacket OAJ.

Över hälften av de som deltog i enkäten upplever ångest till till följd av coronaviruset och är rädda för att arbeta i daghem. 

Mer än 50 procent av småbarnspedagogerna berättar att grupper såväl som hela daghem slagits ihop, vilket enligt OAJ:s ordförande Olli Lukkainen är mycket beklagligt. 

Barn bör inte flyttas från en grupp till annan eller byta verksamhetsställe, utan småbarnspedagogiken ska ordnas på bekant ställe och i glesare grupp, säger Lukkainen till Svenska Yle. 

Lärarna efterlyser klarare direktiv från de som upprätthåller daghem och förskolor för hur smittspridning kan undvikas. Bara en tredjedel av de tillfrågade sade sig ha fått riktlinjer om hur många barn som får vistas i grupp i coronatider. 

Många privata daghem har som ett resultat på coronavirusets smittspridning permitterat personal. När enkäten gjordes hade 37 procent av lärarna inom den privata daghemssektorn fått meddelande om permittering och 6 procent var redan permitterade. 

Det finska lärarförbundet anser att arbetarskyddet uppmärksammats alldeles för lite inom småbarnspedagogiken. Adekvat skyddsutrustning bör finnas vid behov samt onödiga personkontakter bör undvikas, till exempel genom mindre barngrupper, anser förbundet. 

Källa: Svenska Yle

Senaste nytt