test

Turistnäringen går back med miljarder – Åland extra utsatt

Vill det sig illa kan turistnäringen förlora 15 miljarder i intäkter vid årets slut, till följd av coronaviruset. Det förutspår Paavo Virkkunen, direktör för turistnäringen vid Business Finland.

På Åland, där turismen är den främsta inkomstkällan, råder det stor oro bland befolkningen. 

– Vi talar om en likviditetskris, då var femte ålänning på något sätt har ett jobb som är kopplat till turismen, säger Visit Ålands vd Lotta Bjerner-Sjölund, till Svenska Yle.

Åland står för stora utmaningar inför högsäsongen. Ifall coronarestriktionerna förlängs kan den helt utebli. I nuläget har övernattningarna minskat med nästan 90 procent, säger Bjerner-Sjölund.

I värsta fall får verksamheter läggas ner och dras med konkurser, menar Bjerner-Sjölund.

Förhoppningen är ändå att marknadsföringen av Ålands unika läge ska vara konkurrenskraftigt och att företagens öppna förhållningssätt och flexibilitet ska få effekt. 

Källa: Svenska Yle

Senaste nytt