Universiteten meddelar om nya antagningsgrunder på torsdagen

Universiteten i Finland ska på torsdagen meddela om antagninsgrunderna. Det ursprungliga målet var att anta cirka hälften av sökandena på basis av studentbetyg, men det ser ut att andelen blir betydligt högre.

Finlands universitetsrektorers råd Unifi beslutade i början av april att fysiska urvalsprov inte ordnas i år. Ovissheten över alternativa lösningar har orsakat stress bland sökanden, men på torsdagen ska universitet i Finland berätta hur de kommer att ordna urvalsprov i vår.

Enligt Yles uppgifter kommer universitet att anta en större mängd studenter på basis av studentbetyget. Det här skulle innebära att till exempel de, som vill byta bransch, har det svårare att komma in, eftersom betygsantagningen i många fall enbart gäller förstagångssökanden.

Bland annat Helsingfors universitets studentkår HUS har motsatt sig att antagningen på basis av studentbetyg skulle få en större roll.

Olika sätt att ordna inträdesprov har diskuterats både på en nationell nivå och fakulteter vid universitet i Finland. Det har till och med föreslagits att universitet inte skulle fylla alla studieplatser i vår, utan en viss del av platserna skulle ha sparats till hösten.

Helsingfors universitet satt ramarna för antagningen på basis av diskussioner som fördes inom Unifi.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har på tisdagen beslutat att ordna inträdesprov i två delar. Båda delarna utförs på distans.

– Vi har övervägt olika lösningar. Det finns förstås risk för fusk, och därför har vi beslutat att ordna ett tudelat prov. Vi ville också försöka hålla fast vid våra ursprungliga principer om antagning, säger Anna Henning-Lindblom, prorektor med ansvar för undervisningen vid Soc o. kom.

Den första delen av urvalsprovet på Soc o. kom kommer att vara skriftlig. Hur den andra delen ser ut är ännu oklart, men enligt Henning-Lindblom kan den exempelvis bestå av intervjuer, där sökandes kunnande bekräftas.

Lite över hälften av sökandena till Soc o. kom väljs på basis av studentbetyg. Resten antas på basis av urvalsprov.

– Ur sökandens synvinkel är det bäst att vi ändrar antagninsgrunderna så litet som möjligt. Vi tycker att det vi kom fram till är det absolut bästa alternativet, säger Henning-Lindblom.

Yrkeshögskolorna bestämde i början av april att antagningsrunderna inte kommer att förändras i och med coronaviruset. Beroende på branschen kommer 20-80 procent av nybörjarplatserna att fyllas genom betygsantagningen.

Senaste nytt