Varför är det så svårt att öppna köttförpackingar utan kniv eller sax? En expert avslöjar orsaken

Att öppna vissa köttförpackningar kan vara nästan omöjligt utan kniv eller sax. Förpackingarna är ofta försedda med avrivningshörn som ändå inte fungerar: då man försöker öppna förpackingen med bara händer, brister avrivningshörnet.

Det är inte möjligt att öppna den här förpackingen utan eggverktyg. Bild: Tuukka Kainulainen.
Det är inte möjligt att öppna den här förpackingen utan eggverktyg. Bild: Tuukka Kainulainen.

Fenomenet beror på plastfoliens egenskaper och hur snabbt fabrikerna vill tillverka produkter.

– Man måste välja mellan produktionshastigheten och hur lätt det går att öppna produkten. Det går långsammare att tillverka förpackningar som öppnar lätt. Vi har också märkt att många öppnar förpackingarna med sax eller kniv, oavsett hurdan förpackningen är, säger Mikko Järvinen som fungerar som direktör för köttproduktionen på livsmedelsföretaget HK Scan.

Varför är vissa produkter lätta att öppna, medan andra kräver eggverktyg?

– Det beror på i vilken produktionslinje produkter tillverkas, och inte så mycket på produkten i sig, säger Järvinen.

Varför har vissa produkter då avrivningshörn, om det inte går att öppna produkten med hjälp av dem?

– Det skulle vara tekniskt svårt att tillverka två olika folier varav den ena inte skulle ha avrivningshörn och den andra skulle ha. Alla förpackningar har ju förutsättningen att vara lättöppnade.

HK Scan följer noggrant med konsumenternas behov. Förpackningar, som öppnar lätt, ser ut att bli vanligare i framtiden.

– Jag skulle nog säga att det är riktningen. Det kräver ändå att produktionslinjerna skulle rulla i en långsammare takt, säger Järvinen.