Därför är vissa fakulteter kvinno- eller mändominerade: ”Det finns ännu stereotyper att jobba med”

Flera fakulteter vid universitet i Finland har en ojämn könsfördelning, visar siffrorna från Statistikcentralens årsbok. Bland dem finns pedagogik med cirka 80 procent kvinnor samt databehandling och kommunikation med cirka 80 procent män. Sofia Heikel-Virkkunen, utbildningsplanerare vid Svenska social- och kommunalhögskolan, berättar vad skillnaderna beror på.

Senaste nytt