Teater – en antik konstform med moderna inslag

Teater har utvecklats på olika sätt runtom i världen, beroende på kulturella skillnader. Ur den västerländska synpunkten har teater fått sin början i antikens Grekland. Den antika grundtanken om vad teater är har vi ännu kvar i dagens samhälle, men en del aspekter har ändrats under tidens gång. Teatern som en konstform i dag är en blandning av gammalt och nytt.

De huvudsakliga dragen för teater är ganska långt samma ännu i dag som i antikens Grekland. Enligt Hanna Korsberg, forskare inom historia och konst på Helsingfors universitet, är teater ett sätt för människor att samlas i stället för att sitta ensamma hemma.

– Grundidén är ännu den samma – teater samlar människor som kommer för att njuta av en form av konst tillsammans med andra. Det är frågan om en social konstform, säger Korsberg.

 De flesta pjäser handlar om människors relationer i olika former, vare sig det är frågan om romantiska relationer, familjerelationer eller en persons relation till samhället. Det här är något som har hållits kvar ända sedan antiken.

– Det handlar om mig som person, om mina relationer och så vidare. Det handlar om hur det är att vara människa i olika situationer i samhället, säger Korsberg.

 Till skillnad från antika pjäser är det i dag alldeles lika vanligt att se kvinnor på scen som män. Under antiken kopplades teater till politik, som kvinnor inte fick ha att göra med.

– Teatern var en mötesplats för politiska frågor. Eftersom det endast var män som fick fatta beslut på den tiden, kunde kvinnor inte vara med. Men vi vet att det fanns enstaka kvinnor som ändå har deltagit i smyg, säger Korsberg.

Under tidens gång har också riktlinjerna för pjäsernas olika genrer suddats ut. Under antiken skulle pjäsen antingen vara en tragedi eller komedi, det fanns inga blandningar. I dag har uppdelningen mellan tragedi och komedi inte samma betydelse, utan dagens verk har oftast både tragiska och komiska synpunkter och aspekter. Äldre pjäser som fortfarande har en stark inverkan på modern teater är sådana som inte följer ett klart mönster, utan är en blandning av genrer.

– Därför är Shakespeare fortfarande så populär, eftersom hans pjäser inte följer de här begränsningarna. Det gör honom revolutionär och intressant, säger Korsberg.

 Enligt Korsberg är den största skillnaden mellan antik och modern teater hur man tekniskt sett ställer upp pjäsen på en scen. I dag har vi en hel del teknologi som hjälper, men också dagens teaterbyggnader har fått sin inspiration av gamla amfiteatrar från Grekland.

– I tekniska saker finns det naturligtvis stora skillnader, men grundtanken om vad teater innebär är överraskande lika som den var förr, säger Korsberg.

 Epidauros teater i Grekland har hållits kvar ända från antiken och utgör därför en symbol för traditionell teater. Där samlas ännu i dag tusentals människor för att ta del av föreställningar. Korsberg anser att det är fascinerande att människor ända sedan antiken har kommit dit från olika håll för att titta på teater och att det är fint att teaterns ursprungliga drag har hållits kvar.

Senaste nytt