Lika men olika: boomers vs zoomers

Meningen ”Sånt där hade vi inte på på min tid!” känner säkert många andra dagens unga igen. Ofta får vi höra det av en äldre släkting eller bekant: att vi ”ungdomar” sitter med näsan fastklistrad i skärmar och förväntar oss att allt det vi behöver finns på Google.

Från vänster: Miira Ojanen, Nova Lindahl och Iris Ojanen
– Vår familj har alltid varit ganska livlig, säger Iris. Miira Ojanen, Nova Lindahl och Iris Ojanen (från vänster). Foto: Selma af Schultén

Mycket har förändrats från det som våra föräldrar, och mor- och farföräldrar upplevt i sin ungdom. Men kanske skillnaderna är mindre än de verkar. Dagens ungdomar kanske står vid Riksdagshusets trappor och håller upp skyltar med “Fridays for Future”, men likaså demonstrerade unga under det förra århundradet för kvinnors rösträtt, emot kärnkraft, och för sexuella minoriteters rättigheter. Kunde det vara så att vi trots allt, från pensionärer till tonåringar, är mer lika varandra än vad vi trott?

Generationsskillnader och missförstånd skapar ändå spänning i familjer, precis som vilka som helst andra skillnader också säkert gör. Riitta Jallinoja, professor emerita i sociologi förklarar att det ofta är svårt att undvika missförstånd mellan generationerna i familjer.

– När generationsskillnaderna är stora, kulturellt, växer också spänningarna inom familjer och oenigheter uppstår. Det går inte att undvika detta eftersom spänningarna sker utanför familjen, till exempel på grund av politiska krafter, säger Jallinoja.

Generationsklyftan är djupare än någonsin

Alex Smith skriver i en artikel för The Guardian år 2017 om hur generationsklyftan i Storbritannien nu är djupare än någonsin. I texten diskuteras åldersbaserad segregation i brittiska bostadsområden och generationsöverskridande ensamhet med mera. Men hur tar de här skillnaderna sig uttryck i verkliga familjer frånsett pensionsdiskussioner och klimatångest? När Iris Ojanen, i dag 76 år gammal, var 20 födde hon sitt första barn Miira Ojanen, nu 56. I år fyller Miiras dotter Nova Lindahl 20.

Tredje generationens helsingforsare Iris Ojanen var gift i 32 år, nu bor hon lyckligt ensam i Munksnäs. Foto: Selma af Schultén

– Jag fick barn som väldigt ung, vid den tiden fanns det inte många alternativ för preventivmedel. Jag var mycket nära med Miira och stannade hemma med barnen i nio år, förklarar Iris och fortsätter.

– Nu när Miira är äldre känns det svårare att tala med varandra, det känns som om vi inte riktigt är på samma våglängd. Det känns som om hon alltid önskat lite mer än vad jag kunnat ge henne.

Att växa upp i en värld där preventivmedlen ännu inte kommit ut på marknaden är väldigt annorlunda än att växa upp i dagens värld. Vad exakt det är som gör familjerelationer svåra och komplexa är svårt att precisera. 

Miira Ojanen har länge jobbat för att förbättra sina egna kommunikationsförmågor. Foto: Selma af Schultén

– Det är lite svårt att som barn se sin mamma åldras. Vår relation har ändrats mycket över åren och vi betyder mycket för varandra, även om vi inte just nu är så nära. Min relation till Nova är väldigt bra och jag skulle säga att vi blivit ännu närmare sedan hon flyttat hemifrån, säger Miira.

– Jag upplever att vi är förutom mamma och dotter också är bästa vänner, säger Miira Ojanen. Foto: Selma af Schultén

Alla familjer och personer är olika och spänningarna i familjen kan bero på mycket annat än endast generationsskillnader. Men att det finns skillnader mellan generationer är en självklarhet. Finns risken att vi i framtiden inte längre förstår varandra?

– Vi är produkter av vår tid, vi gör alltså det som vi är vana vid, det som vår tid uppskattar eller det som i vår tid görs uppror mot. Generationer är inte alltigenom likadana. Vi behöver inte vara av samma åsikt, det räcker med att inte bli nervös av oenigheter och att vilja förstå varandra, säger professor Jallinoja.

Definitionen av familj har ändrats

Själva definitionen av familj är något som ändrats drastiskt under årtiondenas och århundradenas gång. Då en familj tidigare ansetts vara mamma-pappa-barn har nu definitionen blivit mycket friare. I den definitionen ryms bonusfamiljer, regnbågsfamiljer, och äldre släktingar och vänner med. I familjen Ojanen ser familjemedlemmarna lite olika på definitionen av en familj, men den gemensamma tanken är att familjen för dem är väldigt viktig. Det finns trots allt mera som förenar dem, än skiljer dem åt.

– Ibland blir jag nästan förvånad över hur likadana Nova och jag är. Jag ser att hon gör mycket samma grejer som jag gjorde i hennes ålder, till exempel inom konsten, utan att veta om det, säger Miira.

Nova Lindahl anser att familjer kan bestå av både kärnfamiljen, vänner, partners och släktingar. Hennes egna familj är för tillfället uppdelad i många mindre familjer. Foto: Selma af Schultén

Nova Lindahl växte upp med en självständig mamma och självständiga förväntningar. Med en ensamstående förälder fick hon mycket uppmärksamhet men också frihet. Som liten skötte Novas mormor ofta om henne och de blev väldigt nära.

– Min mormor är ganska ungdomlig av sig, jag känner att vi kan tala om mycket tillsammans, hon dömer inte och hon förstår mig, även om hon inte förstår allt som händer i ungdomars liv just nu, säger Nova.

I dag är människor allt mer högutbildade och vi har lärt oss nya kommunikationsvanor via sociala medier, det är därför allt mer förväntat att vi börjar ifrågasätta och ändra på de kommunikationsmodeller som vi har lärt oss hemma. 

Hur generationer kommunicerar sinsemellan har skämtats om på sociala medier särskilt mycket de senaste åren. Att bli kallad en boomer är ett bevis på att du är en oförstående vuxen och gammalmodig. Yngre generationer kämpar med nya och annorlunda problem än det tidigare, men det är viktigt att alla, oberoende generation, bidrar med lösningar och idéer. Klimatförändringen, globalisering och polarisering är problem som måste mötas kollektivt av alla generationer.  För att se varandras likheter kanske vi alla tillsammans måste stå där vid Riksdagshusets trappor med plakat i hand.