Nyandlighet har ökat bland unga – ”Människor vill förbättra sina egna vanor och förändra sitt tankesätt”

Nyandlighet har förändrats sedan sin framfart på 70-talet och mycket av det som beskrivs som nyandligt har blivit en del av normen. 

Nyandlighet har ökat bland unga vuxna enligt en studie som gjorts av kyrkans forskningscentral. Tarja Törmänen, delägare av en nyandlig butik, säger att hon har märkt en ökning under de senaste åren, men speciellt sedan pandemins början. 

Då jag var ung söp man bort sina sorger, var helt borta i några dagar och tänkte att allt var bra efter det. Idag är inte sådant accepterat på samma sätt, säger Törmänen och fortsätter.

Idag vill unga dricka gröna smoothien, prata och göra observationer. 

På senaste tiden har fler människor kommit till butiken Era Nova i ett försök att komma närmare naturen. ”Människor vill förbättra sina egna vanor och ändra tankesätt”, säger Törmänen. Bild: Ellen Forsström

Nyandlighet är ett brett begrepp som rymmer allt från yoga till meditation men också ufo-tro, shamanism och häxkonster finns med på listan. 

Enligt Linda Annunen, forskare i religionsvetenskaper vid Åbo Akademi, är det speciellt den yngre generationen som har en benägenhet att tänka i nyandliga banor. 

Kvinnor har traditionellt sett varit mer intresserade av nyandlighet, eftersom det ger dem en möjlighet att stiga ut ur normativa könsroller. På senaste tiden har man ändå sett en ökning i unga mäns intresse för nyandliga tankesätt.

Nyandlighet är en mångfacetterad samling av olika slags aktiviteter som inte alltid utövas i någon viss grupp utan kan också vara något man engagerar sig i individuellt, säger Annunen. 

Enligt en publikation av Kyrkans forskningscentral har tron på nyandliga åskådningar bland finländare ökat sedan 2016. Tabell: Kyrkans forskningscentral

Kristaller, salvia och fullmåne-ritualer har fått mycket synlighet på sociala medier jämfört med tidigare, vilket leder till en försnabbad normalisering. 

Samhällsrelevanta frågor och välmående lockar

Ökningen kan ha ett flertal bakomliggande orsaker, bland annat genusfrågor, generationsfrågor och en förändring i trosformer. Annunen menar ändå att nyandlighet är attraktivt för unga eftersom många andliga inriktningar behandlar samhällsrelevanta frågor. 

– Till exempel ny-paganska grupper pratar mycket om ekologi, medan modern häxtro mycket går ut på att söndra patriarkaliska strukturer, säger Annunen. 

Butiksägaren Tarja Törmänen tror också att samhällsrelevanta frågor, såsom klimatet, avspeglas i nyandlighet. 

På senaste tiden har fler människor kommit hit i ett försök att komma närmare naturen. Människor vill förbättra sina egna vanor och ändra tankesätt, säger Törmänen. 

Linda Annunen, forskare i religionsvetenskaper vid Åbo Akademi. Bild/ Björn Dahla

Nyandliga grupper kritiserar ofta olika aspekter som de upplever som problematiska i samhället, vilket kan innebära att de tas emot på ett negativt sätt bland allmänheten.

– Eftersom de tar upp polariserande frågor så blir det lätt en motsättning [mot nyandliga grupper], säger Annunen. 

Nyandlighet har sina rötter i New Age rörelsen från 70-talet, som var en motkultur där det mest centrala var väntan på en ny tidsepok. 

En del av det motkulturella finns fortfarande kvar, men enligt Annunen är mycket av det som idag kallas nyandligt är en stark del av ”mainstreamkulturen”. 

I ”Podden om alt.” hör du mera om nyandlighet. Den hittar du här:

 

Senaste nytt