Förslag om annonsering av klimatskadliga produkter väcker debatt

Ett förslag om att förbjuda annonsering av produkter som har negativa konsekvenser för klimatet har gjorts i Helsingfors, rapporterar MTV. Förslaget har väckt debatt mellan bland annat Vänsterförbundet och Samlingspartiet.

Vänsterförbundets riksdagsledamot Mai Kivelä är bakom förslaget att förbjuda annonsering av klimatskadliga produkter på stadens egna annonseringsplatser. Kivelä säger att fler klimatåtgärder behövs och att Helsingfors stad är engagerad i att åtgärda klimatkrisen. Förbudet är menat att gälla bland annat fossilindustriella och animaliska produkter.

Svårt att dra gränser

De som håller sig skeptiska mot förslaget säger att det blir komplicerat att bestämma vilka produkter det ska vara frågan om att förbjuda annonsering av. Samlingspartiets fullmäktigeledamot Otto Meri säger att förslaget inte låter som den rätta lösningen och att det kan leda till att reklamintäkterna minskar.

Källa: MTV Uutiset

Senaste nytt

Tidningen 3/23

Kiasma har två nya queer-temade utställningar Hur cykelvänligt är Helsingfors? Kan man fira vappen utan alkohol? Vägarbeten i Helsingfors – störande eller nödvändiga? Havis Amanda tar en semester Studentteaterns nya produktion Energi – men till vilket pris? Måsar skapar kaos vid torgen ”Tatueringar är mitt sätt att uttrycka mig själv” Rädda maten!