test

HUS uttrycker oro inför vårdreformen

HUS styrelse godkände det utlåtande om beredningen av vårdreformen som HUS ger till riksdagen. Det största orosmomentet i utlåtandet gäller finansieringsmodellen för social- och hälsovårdstjänsterna, som behandlar patienter och kunder i Nyland orättvist.

HUS styrelse oroar sig för att den planerade vårdreformen kan leda till att resurserna minskar för sjukvården i Nyland. I sitt utlåtande till riksdagen konstaterar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse att den planerade finansieringsmodellen inte täcker alla kostnader för HUS. Om modellen genomförs finns det risk för stora nedskärningar av verksamheten. HUS placering som ett av de bästa sjukhusen i världen skulle därmed sjunka drastiskt.

Utlåtandet lyfter också fram att universitetssjukhusets specialuppgifter bör beaktas. Utöver det förväntar sig HUS att organiseringsansvaret och beslutsmodellen görs tydligare. I sitt utlåtande uttrycker HUS styrelse också oro över att beredningen görs mitt under den pågående coronavirusepidemin.

Riksdagen ska ta ställning till vårdreformen i sommar. 

Källa: HUS

Senaste nytt