test

Kemikalier i plastförpackningar försvagar vår fertilitet

I värsta fall måste de flesta paren år 2045 använda sig av konstgjord befruktning – i varje fall om vi ska tro på en ny Amerikansk studie. Mika Gissler, forskningsprofessor på Institutet för hälsa och välfärd THL, anser att det inte finns tillräckligt med forskning kring ämnet.

Den amerikanska professorn i miljömedicin, Shanna Swan, har i 20 år forskat i hur kemikalier i plastförpackningar påverkar hälsan. Enligt Swans studier innehåller plast vissa kemikalier, till exempel ftalater, som orsakar störningar i könshormonerna. Swan började experimentera med att utsätta gnagare för ftalater. Resultaten visade att den nästa generationen av gnagare hade ett mindre könsorgan och färre spermier. Några mindre studier gjorda i Norden, visar också att det kan finnas ett samband mellan kemikalier som används i plast och sterilitet.

Enligt Mika Gissler behövs det mer forskning om ämnet för att kunna säga exakt hur stor påverkan kemikalier kan ha på fertiliteten.

Mika Gissler anser att det är viktigt att man har börjat forska mera om kemikaliers inverkan på reproduktiv hälsa. Bild: Harriet Järf / thl.fi

– Jag tror inte att alla barn om 30 år kommer födas endast med hjälp av behandlingar, men det finns skäl att undersöka och bevisa att man eventuellt bör minska på användning av olika kemikalier, säger Gissler.

Det är ännu för tidigt att kunna säga hur stor påverkan kemikalierna i plast verkligen har på hälsan, men Swans studie visar att det finns en hälsorisk kopplad till kemikalierna. Det tar lång tid att utföra en studie som berättar hur kemikalier i plast påverkar vår fertilitet, eftersom flera generationer måste studeras innan tillförlitliga svar kan fås. Ändå vet vi att det är viktigt att gravida tänker på vad de utsätts för under graviditeten.

– De första tre månaderna av graviditeten är avgörande för fostrets utveckling, och då måste man vara extra noga med vad man utsätts för, säger Gissler.

Kvaliteten på sperma har sjunkit under de senaste åren, men vad som orsakat den förändringen är ännu oklart. Swans forskning visar att mängden spermier hos västerländska män har halverats under de senaste 40 åren. Enligt Gissler har danska studier försökt bevisa att bland annat hormoner i svinkött försämrar kvaliteten på sperma. 

– Det är bra att diskutera vilka konsekvenser det [att spermans kvalitet sjunker] kommer att ha, ifall trenden fortsätter, säger Gissler. 

Då det kommer till skadliga ämnen har vi i allmänhet ett tryggare läge i Europa än i USA, eftersom den Europeiska unionen kräver noggranna granskningar på kemikalierna. Finsk statistik visar att en nedgång i fertiliteten inte tills vidare är ett stort problem. Enligt Gissler har antalet födslar minskat i Finland, men det beror inte nödvändigtvis på infertilitet orsakad av kemikalier i plast. 

– Antalet födda barn minskar i hela världen, men den största orsaken bakom det här är att unga människor inte vill skaffa barn. Antalet önskade barn har också minskat från två eller tre, till ett eller två, säger Gissler. 

Swans forskning bevisar att kemikalier i plast kan förorsaka störningar i förmågan att kunna föröka sig, men som Gissler säger, så vet vi inte ännu hur allvarligt problem det är fråga om. Det är oroväckande att vi vet så lite och det finns skäl att undersöka mera om ämnet.

Senaste nytt