Studie: glutenfria produkter kan innehålla en större mängd tungmetaller

En glutenfri kost har under de senast åren blivit en trend. Enligt en ny studie kan glutenfria produkter innehålla mera tungmetaller än vanliga produkter.

I en ny studie av Institutet för hälsa och välfärd THL och Livsmedelsverket framkommer det att glutenfria spannmålsprodukter kan innehålla en större mängd nickel och bly än produkter som innehåller gluten. Mängden tungmetaller överskrider ändå inte EU:s gränser. Enligt Livsmedelsverkets forskare Janne Järvinen kan större mängder tungmetaller vara skadliga för kroppen. Järvinen säger också att studien endast omfattade en begränsad mängd produkter, och därför kan man inte generalisera att resultatet gäller alla glutenfria produkter.

Glutenfri kost har blivit en trend

Fastän glutenfria produkter är riktade till personer som har celiaki har också andra personer valt att övergå till en glutenfri kost. Under de senaste 10 åren har försäljning av glutenfria produkter ökat med 150 procent, rapporterar Livsmedelsverket.

Källa: Talouselämä

Senaste nytt