test

Unga uttrycker oro över säkerheten i Helsingfors

På måndagens föredragningslista för stadsstyrelsens möte fanns 15 initiativ från unga Helsingforsbor. Unga i åldern 13–17 har möjligheten att lämna in initiativ till Helsingfors stad som sedan tas upp på stadsstyrelsens möte två gånger per år. Bland annat flickors säkerhet samt mobbning i skolor väcker oro hos unga.

Ett genomgående tema i initiativen var otrygghet. I initiativet ”En säkrare stad för flickor” lyfts problematiken kring flickors sexuella ofredande fram. Unga tjejer känner sig generellt sätt trygga i Helsingfors i dagsljus – men under kvällen och natten är många rädda. För att känna sig säkrare väljer många att prata i telefon med en kompis eller en vuxen då de går hem i mörkret. Ungefär 40 procent av alla 14–18 åriga flickor i Helsingfors har utsatts för sexuella trakasserier enligt en skolhälsoenkät från 2019. Helsingfors ungdomsråd uttrycker missnöje över stadsstyrelsens svar till initiativet.

Svaret innehöll enbart länkar till olika mentalvårdstjänster. I svaret präglas hur svårt ofredandet är att förhindra och att staden nöjer sig med att erbjuda hjälp till de flickor som redan varit med om något traumatiskt.

Mobbning i skolor är också ett problem

Känslan av otrygghet är också aktuell i skolor. Enligt initiativtagaren är skolorna hjälplösa då det kommer till mobbning. Med Forsbymordet på den 16-årige pojken i färskt minne blir det enligt Ungdomsrådet alltmer uppenbart att det inte görs tillräckligt för att få ett slut på mobbningen. Biträdande borgmästare för fostran- och utbildningssektorn Pia Pakarinen svarar på initiativet genom att betona vikten av att anmäla allvarliga mobbningsfall. Ungdomsrådet kritiserar svaret och säger i sitt uttalande att alla mobbningsfall som fyller kriterierna för ett brott bör anmälas.

Antalet initiativ som lämnats in under hösten 2020 var 15. Initiativen har minskat med tio sen föregående vår. Ungefär hälften av initiativen var gjorda av Ungdomsrådet. Enligt Ungdomsrådet är alldeles för många unga omedvetna om möjligheten att lämna in initiativ, eller så tror de inte på deras möjligheter att påverka.

Källa: Stadsstyrelsens pressmeddelande

Senaste nytt