Cannabis på frammarsch i Finland – Helsingforsbor skeptiska

Enligt en undersökning av THL, tycker en majoritet av befolkningen att cannabisbruk inte borde vara straffbart. Trots att drygt 50 000 finländska medborgare skrivit under initiativet om att legalisera cannabis, var det få av dem som Smocka talat med på Helsingfors gator, som ville yttra sina åsikter om ämnet.

Legalisering av cannabis var en vattendelare inför årets riksdagsval, men har också sedan länge varit ett omdebatterat ämne. De Gröna är det enda riksdagspartiet som vill legalisera cannabis, medan Vänsterförbundet vill avkriminalisera. 

De flesta på Helsingfors gator ville inte alls ge någon kommentar eller menade att de inte hade någon åsikt i frågan. Bland de som ställde upp på intervju, rådde konsensus om att frågan inte hade något entydigt svar. 

Caren Brühan ser både för- och nackdelar med att legalisera cannabis, men hennes största oro är att mängden som använder cannabis skulle öka mycket och att det skulle vara en ökad risk för unga. 

– Jag tror att antalet människor som använder eller vill testa på cannabis, skulle öka mycket om det är lätt tillgängligt. Speciellt bland tonåringar som kanske inte är medvetna om riskerna, säger Brühan.

Caren Brühan tror att användning av cannabis skulle öka mycket ifall det legaliserades. Bild: Alexandra Heerman

Medborgarinitiativet överskred den 20 april de 50 000 underskrifter som krävs för att saken ska behandlas i riksdagen. Initiativet fokuserar på legalisering, reglering och beskattning av cannabis. I initiativet föreslår man också att brottsregister för användning, mindre odling och försäljning av cannabis ska tas bort. 

Finns samband med psykos

Senni Kujanpää tror att cannabis inte skulle vara lika eftertraktat om det legaliserades. Hon misstänker att cannabis inte skulle anses vara lika speciellt längre och att det kunde minska på användningen. Kujanpää skulle inte själv använda cannabis men hon förstår både argumenten för och emot legalisering. 

– Om det används på fel sätt kan cannabis orsaka psykoser, men alkohol kan ju också vara minst lika farligt, säger Kujanpää.

Senni Kujanpää förstår både argumenten för och emot legaliseringen. Bild: Alexandra Heerman

Antalet psykoser som orsakas av cannabis har ökat i samband med att fler unga prövar på cannabis. Det är ändå alkoholpsykoser som utgör den största andelen av drogutlösta psykoser i Finland, säger Pekka Laine, specialistläkare i psykiatri vid Uleåborgs universitetssjukhus, till Yle.

Initiativet föreslår att cannabis ska regleras på samma sätt som alkohol och tobak, och därmed också beskattas. Brühan tycker att cannabis kunde legaliseras om det gick att reglera användningen, men hon tror inte att det skulle vara möjligt att reglera det helt och hållet. Däremot tycker hon att ytterligare ett rusmedel inte borde göras tillgängligt.

– Om alkohol var olagligt så skulle cannabis kunna vara lagligt istället men jag tycker inte att det ska finnas ett bredare utbud. Det kan också vara farligt att blanda alkohol och cannabis, säger Brühan.

Jag tycker inte att det ska finnas ett bredare utbud

Liknande initiativ förkastades

Medborgarinitiativet startade i oktober 2022 och avslutades exakt sex månader senare, den 20 april 2023, även känt som den internationella cannabisdagen. Det var även den dag som medborgarinitiativet fick flest underskrifter, 7 458 stycken. Ett liknande medborgarinitiativ uppnådde 2019 tillräckligt med underskrifter för att behandlas i riksdagen, men förkastades i april 2022. 

I Europa är det endast Malta som legaliserat cannabis i både medicinskt och rekreationsbruk. Många europeiska länder har ändå avkriminaliserat cannabis i rekreationsbruk och majoriteten tillåter cannabis för medicinskt bruk.

Senaste nytt