Förväntningarna på bostadsmarknaden motsvarar inte realiteten

För unga vuxna i Finland kan bostadsmarknaden kännas som något avlägset och skrämmande. Prisutvecklingen i storstäder som Helsingfors väcker oro. Samtidigt anger experter att situationen är inte så dyster som den låter.

Under de senaste årtiondena har antalet unga vuxna som lever i hyresbostäder ökat. Enligt Danske Banks forskning om ekonomisk trygghet, vill den största delen av finländska medborgare bo i ett hem som de själva äger. Samtidigt känner sig de flesta förstagångsköpare som om de inte har råd med en bostad som uppfyller deras krav.  Experter har varnat för att bostadsmarknaden gynnar dem som redan äger bostäder och skapar ojämlikheter mellan generationer och inkomstgrupper.

Danske Banks chefsekonom Pasi Kuoppamäki ser att systemet har sina problem, men att situationen är inte lika kritisk som många skulle tro.

– Jag har nog stött på det här att unga känner att deras bostadskrav inte kan uppfyllas. I huvudstadsregionen kan marknaden kännas svår om inte familjen kan stödja ekonomiskt eller om individen inte själv har samlat in tillräckligt med kapital.

Kuoppamäki påstår att många har en förvrängd bild, och att situationen är inte alls så negativ som många tror att den är.

– Men just nu skulle jag säga att det inte alls är någon dålig tid för bostadsköpare. Bostadspriserna har sjunkit och situationen är bättre än vad den var för ett år sedan, säger Kuoppamäki

Enligt Kuoppamäki befinner sig de unga i en mycket bättre situation i Finland jämfört med andra länder.

– Finlands bostadspriser utvecklades länge parallellt med inkomstnivån. Om vi jämför med Sverige, där bostadspriserna har höjts mer drastiskt, har unga i Finland fortsättningsvis bra möjligheter att förverkliga sina bostadsplaner.

Viktigt för unga att lära sig hushållsekonomi

Realiteten för många inom Helsingfors bostadsmarknad är att de måste vara flexibla med antingen bostadsorten eller storleken på bostaden. Men individer kan till stor del själva påverka sin framgång. Utbildningen och en tidig insamling av kapital är de främsta faktorerna som påverkar ungas framtida chanser att uppfylla sina bostadsplaner.

Kuoppamäki påpekar att skolorna och familjen har ett stort inflytande och att det skulle vara viktigt för de unga att lära sig finansiell kunskap tidigt.

– Finansiell utbildning kunde vara något skolorna skulle satsa lite mera på. Det skulle vara viktigt för de unga att lära sig hushållsekonomi fastän de inte valt ekonomi som tillvalsämne i skolan.

Kuoppamäki påminner också om fördelarna som finns med att äga en bostad jämfört med att hyra under en lång tid.

– På samma gång som du betalar lånet, samlar du in en förmögenhet. Att äga sin bostad kan på lång sikt vara ett förmånligare sätt att bo än som hyresgäst.

Senaste nytt