Krav på nästa regering ställs av miljöorganisationer 

Varumärket “Carbon Neutral Finland by 2035” vill att regeringen ska nå koldioxidneutralitet år 2035.

Miljöorganisationernas krav på vägen till koldioxidneutralitet är följande: markanvändning, trafik, skog, jordbruk och konsumtion inklusive maten. Greenpeace har föreslagit åtgärder, som att avskaffa torvindustrins skattestöd. Dessutom vill de avskaffa stödet för förbränning av fast biomassa och avfall. 

Det har även föreslagits att man skulle kunna höja skatten på fossila drivmedel för arbetsmaskiner och uppvärmning. Finland har gått med på att stoppa naturens exploatering till år 2023. 

Källa: Svenska Yle

Senaste nytt