Studerande upplever säkerhetsrisker vid sina praktikplatser

Europeiska arbetsmiljöbyrån och Arbetshälsoinstitutet i Finland meddelar att mer än hälften av studerande vid yrkesinriktade områden upplever en brist på arbetssäkerhet vid sina praktikplatser. Ungefär en fjärdedel av dem valde att inte tala om det för någon.

Undersökningar visar att studerande får bristfällig arbetsorientering gällande säkerhet vid sina praktikplatser. Arbetshälsoinstitutets specialforskare Mikko Nykänen uppmanar arbetsgivare att överväga om de har tillräckliga resurser för att vägleda studerande innan det tar emot praktikanter. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att ge vägledning och orientering i arbetet. 

Statistik från Olycksfallsförsäkringscentralen visar att unga under 25 år utsätts mest av olycksfall under arbete. Vilket tyder på att arbetssäkerheten för unga måste förbättras. Lärare och experter ber också studerande att berätta om eventuella säkerhetsrisker för att förhindra framtida olyckor. Nykänen råder också att arbetsgivaren ska lyssna på praktikanternas utvecklingsförslag eftersom de kan förbättra arbetsförhållanden överlag.

Senaste nytt