”Kom och slåss”, sa hankeiten – tar du med dig dina fördomar på fest?

Fördomarna i huvudstadsregionens finlandssvenska studieliv florerar. Hur blir vi mer toleranta?

”Nämen, är du Soc & kommare, Jag kunde nästan har gissat det… Kom och slåss, hahaha” är en fras jag upprepade gånger hört i dimman på diverse studieevenemang. Nu inför valborg, ett veckoslut fyllt med studentikosa festligheter, är jag övertygad om att liknande fraser kommer att eka i natten. Stereotyper, fördomsfulla uttryck och attityder känns som vanliga men tabubelagda delar av den finlandssvenska studiekulturen i huvudstadsregionen. 

Under mitt första läsår på Soc & kom har jag blivit väl medveten om de fördomar som finns om högskolans studerande. De samhällspräglade studieinriktningarna har gjort ett stort avtryck på studiekulturen vid högskolan och på hur Soc & kommare upplevs av andra studerande. Den stereotypa Soc & kommaren sägs vara en vänsterpartiälskande vegan som identifierar sig som HBTQI-aktivist. Dessa drag kan hittas bland många studerande men är långt från en universell sanning. Stereotyperna speglar verkligheten men blir problematiska då de undviker att ge rum åt undantagen.   

Soc & kom-studerande är inte ensamma om att bli bemötta av fördomar i studiesammanhang. Mina gymnasievänner som studerar på Hanken har vid flera tillfällen uttryckt att de blivit bemötta på ett specifikt sätt på grund av deras val av studier. Resonemang om ”pappa betalar” och föreställningar om översittarbeteende följer efter dem som en skugga på studieevenemang. 

Även bekanta som studerar på Aalto, och är inskrivna i Teknologföreningen, menar att dömande uppfattningar om deras studieinriktningar är vanliga. Fördomsfulla påståenden är en given del av samtalen vid sitsbordet. TF:are uppfattas ofta som festglada nördar för vilka Teknologföreningen blir synonymt med livet. Något jag som Soc & kommare blivit varse om genom de tiotals samtal som ägt rum under småtimmarna på Urdsgjallar. 

När jag öppnade upp samtalet på Soc & kom, om fördomar mot olika studieinriktningar, fick jag ofta höra samma påståenden. Att thoracaler anses vara bra på att dricka, har mycket sponsorer och gärna stoltserar med vad de studerar hörde till listan av fördomar som nämndes om finlandssvenska medicinstuderande. Det sägs att codexarna nog också kan dras över samma kam. Att de nog inte har problem att få ihop ekonomin till sin årsfest eller finansiärer till sina studiehalare. Någon nämnde dessutom i förbifarten att ”de där codexarna, de är nog allt för principfasta”. 

Att det finns så tydliga stereotyper om olika studieinriktningar kan te sig som ett oskyldigt fenomen. Men att olika studieinriktningar skämtar på varandras bekostnad och på så sätt gömmer sina förutfattade meningar bakom humor kan vara problematiskt. Det är viktigt att det finns utrymme för unga att tänka och tycka. Men i fråga om stereotyper kan det lätt skapa konflikter och i slutändan såra. 

Alla studerande är unika, har egna erfarenheter och kommer från olika bakgrund. Med detta i bakhuvudet är det omöjligt att skapa en mall som alla inom samma studieinriktning passar in i. Borde vi studerande snarare hylla våra olikheter istället för att bidra till att skapa komplex om att passa eller inte passa in i modellerna som präglar våra studieinriktningar? 

Jag tror att en öppnare dialog oss studerande emellan är väldigt viktigt, att hitta konsensus. Ett genuint intresse av att få veta mer om andras studieinriktningar och erfarenheter är en förutsättning för att stereotyperna ska utmanas. Jag hoppas att dialogerna mellan oss finlandssvenska studerande under vecksolutets vappen-firande kommer kännetecknas av mera öppenhet, nyfikenhet och tolerans. Att frasen som efterföljer ”Jag studerar på Soc&kom” byts ut från ”Kom och slåss, hahaha” till”Vad intressant”.