Våga dyka in i språkets främmande hav

Polarisering mellan människor ökar allt mer, vilket samtidigt ökar behovet att ha en djupare insikt för olika kulturer över gränserna. Språket fungerar som en nyckel till att skapa en djupare förståelse för andra kulturer och underlättar att bygga upp internationella relationer. Engelskan hjälper oss bara en bit på vägen.

”Pappa, pappa, jag har lärt mig nya ord på svenska. Tack, mjölk och surmjölk!”. Den här situationen är starkt rotad i mitt minne, även om jag bara var fyra år gammal då. Jag kan ännu komma ihåg den starka känslan av stolthet som jag hade när jag lärde mig ett nytt ord på ett språk som inte var mitt modersmål. Några år senare när jag lätt kunde använda svenska i min vardag började jag bli mer intresserad av att lära mig engelska. ”Pappa, pappa, jag har lärt mig nya ord på engelska. Thank you, milk and sour milk!”. Då jag var ung var jag sugen på att lära mig språk för språkets skull, men efter att under flera år ha lärt mig fler språk märkte jag att språk är mycket mer än endast ord. 

Uppskattningen för att lära sig olika språk är inte lika stor som man skulle önska. När jag gick i gymnasiet var det endast två av oss på tyskalektionerna och vid slutet av läsåret var vi tre som på spanskalektionerna. Samtidigt fanns det tre lärare för lång matematik på grund av den stora mängden elever. När man senare söker till en högskola är matematik, fysik och kemi de tre mest relevanta ämnena . Jag säger inte att de här ämnen inte skulle vara viktiga, men i en globaliserad värld där det blir ännu viktigare med internationella relationer borde främmande språk inte underskattas.  

Genom att lära dig någon annans modersmål har du samtidigt ett fönster som ger dig en djupare insyn i det kulturella

Med några år av universitetsstudier bakom mig har jag märkt att det finns en större uppskattning för främmande språk. Det talas mycket om internationella relationer: om vikten av att skapa kontakter och resa utomlands för att studera eller jobba. Tanken är ju att således lära känna andra kulturer för att öppna en större variation av möjligheter i framtiden. Själv har jag märkt hur mycket lättare det blir att skapa de här relationerna när man åtminstone kan något ord på det andra språket. Det kan även fungera som en “ice breaker” när man med en brytning försöker presentera sig själv. Grammatiken och uttalandet kan gå lite ditåt men meddelandet är tydligt. Du har inte endast berättat vem du är men också på sätt och vis visat ett djupare intresse och en uppskattning för den andras kultur. Du har nämligen ansträngt dig för att lära dig något som är en essentiell del av den andra personens liv.  

Det är förstås möjligt att skapa lika betydelsefulla och djupa relationer på engelska, men genom att lära dig någon annans modersmål har du samtidigt ett fönster som ger dig en djupare insyn i det kulturella. Du lär dig känna olika ställen i olika länder, vanor som man har, populärkultur och hurdan mat man äter utan att läsa om det i böcker eller utan att resa utomlands. Jag har märkt det här speciellt tydligt när det gäller asiatiska språk. Till exempel i koreanska använder man olika hövlighetsfraser beroende på om man pratar med en äldre eller en yngre person.  

Förstås finns det en nackdel med främmande språk också. Olika språk kan börja blandas ihop och snart märker man att man inte kan något språk ”perfekt”. Inte ens sitt eget modersmål. Men när det gäller internationella relationer och att skapa djupare förståelse för andra människor skulle jag säga att förstå och tala främmande språk är en viktig egenskap. Speciellt nu i tider som skapar osäkerhet för framtiden gäller det att bygga en tätare gemenskap över gränserna. Det är omöjligt att veta hur framtiden ser ut, men det som är säkert är att ens modersmål och engelskan är som en båt som seglar på ett kulturellt hav och för att förstå havet måste man våga dyka in i den färggranna värld som främmande språk innebär. Förstås är det alltid möjligt att se ytan, men för att uppleva färgerna gäller det att sätta snorkeln på och simma lite djupare.